W czwartek 29 lipca o godz. 15:30 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/309/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
b) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/310/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,
c) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/311/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
d) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/312/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat,
e) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/313/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
4. Zakończenie obrad.