LXVI sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej na 2021 r. dla Gminy Jaśliska.
7. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
8. Interpelacje i zapytania do Wójta.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2022 - 2031
c) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
d) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska
e) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
f) ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaśliska
g) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaśliska w 2022 roku"
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
m) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
n) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres przekraczający 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska
10. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
11 .Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.