W czwartek (28 kwietnia) odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Jedliczu.
LVII sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 8:30 w sali narad Urzędu Gminy.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr XLVIII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2021 r.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej w zakresie budowy drogi publicznej relacji Potok - Jedlicze.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2022 rok.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/373/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2022-2032.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jedlicze, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat (dot. części działki nr ewid. 2191/11 położonej w Jedliczu).
10. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
11. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zakończenie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.