XLVII sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 10:00.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Informacja z funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 podniesienia wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej (projekt Nr XLVII/1328/22),
6.2 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XLVII/1329/22),
6.3 zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku (projekt Nr XLVII/1330/22),
6.4 nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku (projekt Nr XLVII/1331/22),
6.5 uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Krosno lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (projekt Nr XLVII/1332/22),
6.6 wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Krosno lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (projekt Nr XLVII/1333/22),
6.7 wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. w Krośnie (projekt Nr XLVII/1334/22),
6.8 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025 (projekt Nr XLVII/1335/22),
6.9 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr XLVII/1336/22),
6.10 nadania nazwy ulicy (projekt Nr XLVII/1337/22),
6.11 nadania nazwy ulicy (projekt Nr XLVII/1338/22),
6.12 nadania nazwy ulicy (projekt Nr XLVII/1339/22),
6.13 zmiany nazwy ulicy (projekt Nr XLVII/1340/22),
6.14 gospodarki nieruchomościami w sprawach:
6.14.1 sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVII/1341/22),
6.14.2 sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVII/1342/22),
6.14.3 sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVII/1343/22),
6.14.4 sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLVII/1344/22),
6.14.5 nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVII/1345/22),
6.14.6 nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVII/1346/22),
6.14.7 nabycia nieruchomości (projekt Nr XLVII/1347/22),
6.15 zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XLVII/1348/22).
6.16 zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr XLVII/1349/22),
6.17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLVII/1350/22),
6.18 zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucji kultury za pierwsze półrocze (projekt Nr XLVII/1351/22),
6.19 przekazania petycji według właściwości (projekt Nr XLVII/1352/22).
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.