LIX sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 5 września 2023 roku o godzinie 08:30 w sali narad Domu Strażaka.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
6.2. zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok;
6.3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
6.4. zaciągnięcia kredytu;
6.5. udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - na realizację zadania pn.: "Konserwacja kamiennego muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie - etap III";
6.6. udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - na realizację zadania pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Kościoła p.w. Narodzenia NMP na działce 458 w Węglówce - etap II";
6.7. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn.: "Konserwacja kamiennego muru ogrodzeniowego przy kościele p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie - etap III";
6.8. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn.: "Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Kościoła p.w. Narodzenia NMP na działce 458 w Węglówce - etap II";
6.9. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna";
6.10. zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania "Budowa mostu w Węglówce";
6.11. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczyna ze środków budżetu gminy;
6.12. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso;
6.13. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Korczyna w drodze kupna nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 163/5 i 163/6 położone w miejscowości Iskrzynia;
6.14. wyrażenia woli na nieodpłatne przejęcie wybudowanych w ramach Inwestycji "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) - do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km" dodatkowych odcinków jezdni, które zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych.
7. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Sprawy różne, komunikaty.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.