LIII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku o godzinie 13:00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Porządek obrad LIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie LIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad LIII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Krośnie: Nadzór Wodny w Krośnie, Nadzór Wodny w Strzyżowie, Nadzór Wodny w Brzozowie oraz Zarząd Zlewni w Jaśle: Nadzór Wodny w Jaśle.
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Krośnieńskim na lata 2016-2025 za 2021 i 2022 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji za 2021 i 2022 rok Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
8. Sprawozdanie za 2021 i 2022 rok z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2025.
9. Sprawozdanie za rok 2021 i 2022 z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
10. Sprawozdanie za 2021 i 2022 rok z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnoletnich na lata 2016-2025.
11. Sprawozdanie za 2021 i 2022 rok z realizacji Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Krośnieńskim na lata 2021-2025.
12. Raport za lata 2021-2022 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023".
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2033".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie LIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.