LX sesja Rady Gminy Korczyna odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 08:30 w sali narad Domu Strażaka.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz z realizacji zadań w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
6. Wybory ławników sądowych oraz podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok;
7.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna;
7.3. zmiany stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Korczyna;
7.4. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn.: "Budowa mostu w Węglówce";
7.5. zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Korczyna;
7.6. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: "Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz dzieci specjalnej troski- świadczone osobom zamieszkałym na terenie Gminy Korczyna";
7.7. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2024 roku";
7.8. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego";
7.9. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadań "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Korczynie w 2024 roku" oraz "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Korczynie w 2024 roku";
7.10. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn.: "Remont ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B Pocieszenia w Komborni od strony zachodniej i północnej";
7.11. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorskie ruin zamku Kamieniec - zamek średni";
7.12. udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Remont ogrodzenia budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B Pocieszenia w Komborni od strony zachodniej i północnej";
7.13. udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie gminy Korczyna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace konserwatorskie ruin zamku Kamieniec - zamek średni".
8. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez:
a) radnych,
b) pracowników samorządowych zobowiązanych ustawowo do złożenia oświadczenia.
9. Zapoznanie z korespondencją skierowaną do Rady Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Sprawy różne, komunikaty.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.