LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
5. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cergowa, Jasionka-2
b) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku
c) zaopiniowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostroja Magurska (PLH 180001), obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski (PLH 180002),obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łysa Góra (PLH 180015), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kościół w Skalniku (PLH 180037), obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bednarka (PLH 120033) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z dopływami (PLH 180052) w częściach pokrywających się z obszarem Magurskiego Parku Narodowego
d) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie i Sądu Okręgowego w Krośnie
e) uchwalenia rocznego "Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"
f) zmiany uchwały własnej dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok
h) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania pn.: "Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa"
i) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania pn.: "Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska"
j) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w 2024 roku zadania polegającego na opracowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jaionka-2
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.