29 kwietnia (środa) o godz. 9, w sali narad Domu Strażaka w Korczynie odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Korczyna. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uchwalenie zmian budżetu gminy na 2020 rok.
4. Uchwalenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Korczyna.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 1148168 Korczyna - Leszczyny (ul. Dubiela, ul. Leszczyńska) wraz z odcinkową budową chodnika w m. Korczyna w km 0+980 -1+880".
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach.
7. Informacja w sprawie funkcjonowania gminy w okresie pandemii.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Udostępnij ten artykuł znajomym: