Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXI nadzwyczajną sesję Rady. Sesja odbędzie się 20 maja 2020 r. (tj. środa) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 (I piętro). Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
2.1. przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości (projekt Nr XXI/619/20),
2.2. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXI/620/20),
2.3. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (projekt Nr XXI/621/20),
2.4. dodatkowych wyborów ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt Nr XXI/622/20).
3. Zamknięcie sesji.
Udostępnij ten artykuł znajomym: