24 października z okazji jubileuszu 95-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce i 11-lecia działalności Szkolnego Klubu HDK PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie odbył się XIV Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Krosna.

Organizatorami turnieju byli: Oddział Rejonowy PCK w Krośnie oraz Dyrekcja i Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy I - Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Zawody rozegrano w salach gimnastycznych I - Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie.

Kolejność zajętych miejsc:
1 - miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
2 - miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
3 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
4 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
5 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
6 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie
7 - miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie

XIV Turniej Piłki Siatkowej Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i sprzęt sportowy ufundowany przez PCK w Krośnie, które wręczył Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie Marian Wszołek.

Zawody sędziowali: Katarzyna Kustroń, Joanna Bednarczyk i Paweł Habrat. Turniej zorganizował i przeprowadził rzysztof Nalborski oraz Marek Tęczar.