3 listopada w Profbud Arena w Krośnie odbył się Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem turnieju był Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie.
Na zielonej murawie rywalizowało 8 drużyn: WTZ PSONI Koło w Haczowie, WTZ PSONI Koło w Rymanowie i WTZ PSONI Koło w Krośnie, DPS Zgromadzenia Bonifratrów z Iwonicza, WTZ Stara Wieś, ZAZ Nr 1 i Nr2 PSONI Koło w Krośnie, ZAZ w Rymanowie Zdroju. Turniej otworzyła Agnieszka Zygarowicz Dyrektor PCPR w Krośnie oraz Grzegorz Bliźniak - Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

I miejsce zajęła drużyna ZAZ Nr 2 w Krośnie, II miejsce drużyna DPS w Iwoniczu, III miejsce drużyna WTZ w Krośnie.

Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Turniej zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Krośnie.