Tydzień ferii z GOSiRem już minął. Dzieci zarówno jak i dorośli rywalizowali w rożnych konkurencjach.
Już za nami pierwszy tydzień ferii zimowych. W ramach "Ferie zimowe" 2019 z GOSiREM" – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował kilka imprez sportowo-rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Każdy mógł wybrać coś dla siebie począwszy od zajęć na basenie, lodowisku a kończąc na turniejach halowych. Dotychczas odbyły się 3 imprezy tj. Feryjny Turniej Tenisa Stołowego, Feryjny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych klas IV-VI oraz dodatkowo Gry i Zabawy na lodzie prowadzone przez instruktorów nauki jazdy, jak również zorganizowany został wyjazd na Kryty Basen do Krosna w którym brało udział 15 dzieci z terenu Gminy.

GOSIR Jedlicze

Turniej Strzelecki został przeniesiony na drugi tydzień ferii z powodów technicznych. GOSiR Jedlicze brał również czynny udział organizacji I i II Tury Grand Prix Gminy w narciarstwie biegowym, jak również w Ogólnopolskich Zawodach pod Patronatem Burmistrz Gminy Jedlicze, który ze względu na braki śniegowe odbył się w tym roku w Puławach.

Dla większości uczestników w tych feryjnych zajęciach przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy, medale, puchary oraz słodki poczęstunek.


A oto poszczególne wyniki z dotychczas przeprowadzonych konkurencji:
Feryjny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych dla kl. IV-VI - 11 lutego rozegrano Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców szkół podstawowych. W turnieju tym wystartowały 4 drużyny. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”. Całe zawody przebiegały w atmosferze świetnej zabawy i gry fair-play. Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek, zaś drużyny od miejsca I-go do III-go – pamiątkowe medale, dyplomy oraz puchar dla zwycięzców.

GOSiR Jedlicze

Feryjny Turniej Tenisa Stołowego - 13 lutego w ramach ferii organizowanych prze GOSiR Jedlicze odbył się Feryjny Turniej Tenisa Stołowego. Zawody rozegrano w 4 kategoriach: gimnazjum i kl. 7-8 SP chłopcy, gimnazjum i kl. 7-8 SP dziewczęta, szkoła podstawowa chłopcy oraz szkoła podstawowa dziewczęta. Do turnieju zgłosiło się 20 osób, z których wyłoniono najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach. Osoby, które znalazły się na podium otrzymały okolicznościowe medale, dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo puchary. Natomiast każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.

GOSIR Jedlicze

Grand Prix Ferii w Biegach Narciarskich 2019 - Tak jak w roku ubiegłym, ferie bez śniegu więc grand prix w biegach narciarskich odbyło się na lodowisku przy hali GOSiR Jedlicze. W pierwszych zawodach udział wzięło 30 uczestników którzy rywalizowali na dystansie 10 i 5 okrążeń. Drugi rzut również  bez śniegu więc grand prix w biegach narciarskich odbyło się na lodowisku przy hali GOSiR Jedlicze. W drugich zawodach udział wzięło 30 uczestników którzy rywalizowali na dystansie 3, 5 i 10 okrążeń.