W Długiem odbyły się XXXV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
1 marca w sali Domu Ludowego w Długiem odbyły się XXXV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej poprzedziły kwalifikacje szkolne, w których wyłoniono blisko 40 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik przywitała wszystkich uczestników, życząc powodzenia w turnieju oraz podkreślając jak ważne zadania na rzecz ochrony ludności realizują Ochotnicze Straże Pożarne.

Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza to test pisemny składający się z 25 pytań. W drugiej części eliminacji finaliści wyznaczeni z poszczególnych grup udzielali odpowiedzi ustnych. Komisja eliminacji pracująca w składzie: st. kpt. Piotr Szydło – przewodniczący, dh Józef Tucki – sekretarz, mł. kpt. Marcin Lorenc - członek komisji wyłoniła zwycięzców turnieju. Wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów dokonał Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak.

turniej wiedzy pożarniczej

Wyniki turnieju:
Szkoły podstawowe:
1. Klaudiusz Orzechowski – SP Dobieszyn
2. Julia Maciejowska- SP Długie
3. Kinga Korzec- SP Moderówka

Szkoły gimnazjalne:
1. Kacper Soliński- SP Potok
2. Jakub Korzeniowski- SP Jedlicze
3. Bartosz Korzeniowski- SP Piotrówka

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Przemysław Sysok- LO Jedlicze
2. Zuzanna Belczyk – LO Jedlicze
3. Jakub Krówka- LO Jedlicze

Dyplom dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Rafał Kuczek ze Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.