W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu obyły się zajęcia z zakresu działania cyberprzemocy.
W dniach 11 i 12 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, odbywały się zajęcia z zakresu przeciwdziałania niepokojącemu ostatnio zjawisku, jakim jest Cyberprzemoc. W trakcie zajęć młodzież spotkała się z funkcjonariuszem Policji, Jerzym Barczetewiczem z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie i Sędzią Sądu Okręgowego w Krośnie Arturem Lipińskim.

W pierwszym dniu zajęć, przekazano młodzieży wskazania i praktyczne porady, jak należy postępować, by uniknąć wejścia w konflikt z prawem. Funkcjonariusz Policji przedstawił definicję przestępstwa, wykroczenia i czynu karalnego, odnosząc się jednocześnie do odpowiedzialności karnej nieletnich za dopuszczenie się takich przewinień. Zwrócił też uwagę na pojawiające się coraz częściej wykroczenia popełnianie za pośrednictwem Internetu czy z wykorzystaniem telefonu komórkowego, przybierających często formy cyberprzemocy, sextingu, stalkingu, naruszenia prywatności, hejtowania oraz tzw. „mowy nienawiści”. Miała też miejsce projekcja krótkiego filmu, mającego na celu przeciwdziałanie Cyberprzemocy.

ośrodek Iwonicz

Następnego dnia miało miejsce spotkanie z Arturem Lipińskim, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, a tematem przewodnim było zjawisko „Cyberprzemocy i hejtu”. Na początku pan sędzia omówił oraz wyjaśnił młodzieży definicje wyżej wymienionych pojęć oraz podał przykłady sytuacji, w których występują. Przedstawił też młodzieży konsekwencje prawne i karne jakie mogą spotkać sprawców Cyberprzemocy oraz omówił sposoby docierania do sprawców poprzez np. numery IP komputera. Zaznaczył przy tym, że sprawca w sieci nie pozostaje anonimowy, a dotarcie do niego sprawia Policji bardzo krótki okres czasu. Apelował też do młodzieży, aby w sytuacji, gdy ktoś z ich znajomych padnie ofiarą Cyberprzemocy, nie pozostawiać ich samych sobie, tylko szukać wsparcia w bliskich osobach lub różnego rodzaju instytucjach specjalizujących się w pomocy ofiarom Cyberprzemocy, aby zapobiec tragicznym skutkom tego zjawiska.

Spotkanie było bardzo interesujące z uwagi na fakt, że pan sędzia w swoim wystąpieniu opierał się na przykładach spraw z sali rozpraw, w których przyszło mu orzekać, a celem nadrzędnym obydwu spotkań było uwrażliwienie młodym ludziom skutków Cyberprzemocy i uświadomienie, że nawet niewinny żart może być przyczyną ludzkiej tragedii.

Udostępnij ten artykuł znajomym: