W Iwoniczu odbył się XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, organizowany z okazji Konstytucji 3 Maja.
Tradycyjnie w Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, organizowany z okazji Konstytucji 3 Maja. Celem konkursu, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Krośnie jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów. Podczas oficjalnego otwarcia w obecności nauczycieli, opiekunów i młodzieży szkolnej wicedyrektor szkoły Jolanta Bajgier zachęciła do zwiedzania placówki i zapoznania się z bazą szkolną.

XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

Na przesłuchania zgłosiło się ponad 53 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Każdy przygotował jeden utwór o tematyce patriotycznej, dominowały wiersze autorów: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Konopnickiej Cypriana Kamila Norwida, Wisławy Szymborskiej, Jana Lechonia oraz teksty piosenek.

Komisja konkursowa oceniała interpretację, dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenia artystyczne. Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów wyłoniono zwycięzców. Nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora wręczali dyrektor szkoły Leszek Zajdel i wicedyrektor Jolanta Bajgier., życząc kolejnych sukcesów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wyniki konkursu:
Szkoły Podstawowe:
I m. – Bartosz Mularski – SP Wojaszówka
II m. – Julian Sokół – SP Lubatowa
II m. – Izabela Siręga – SP Posada Górna
III m. – Maria Nowak – SP Ustrobna
Wyróżnienia: Aleksandra Hanus – SP Posada Górna; Donata Bielas – SP Łężany

XII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

Gimnazja:
I m. – Diana Gałuszka – Przybówka
II m. – Marcelina Turek – Lubatówka
II m. – Bartłomiej Bodaszewski – Zręcin
III m. – Ewelina Słota – Piotrkówka
III m. – Karolina Górecka – Rogi
Wyróżnienia: Aleksandra Gałuszka – Przybówka; Michalina Kmonk – Krościenko Wyżne; Mateusz Żytka – Wróblik Szlachecki

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I m. – Mateusz Buda – Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
II m. – Aleksandra Zwiercan – Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
III m. – Robert Filip – Zespół Szkół w Iwoniczu

Udostępnij ten artykuł znajomym: