Dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Polsce i na świecie nie podlega dyskusji. Przekonują nas o tym podawane na każdym kroku liczby i statystyki. Jak ważnym elementem tego rozwoju jest edukacja i jakie są perspektywy zatrudnienia dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 "Mechanik" w Krośnie?
W dniu 25 października 2018 roku szkoła uczestniczyła w Warszawie w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznych Szkół Lotniczych pt. "Lotnicze szkolnictwo techniczne i zawodowe, a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce". Według zaprezentowanej prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego do roku 2035 liczba obsługiwanych pasażerów w Polsce wzrośnie do ponad 94 milionów, a więc podwoi się w stosunku do obecnych danych za rok 2018.

LOT AMS spotkanie w Mechaniku

Naturalną konsekwencją tego będzie wzrost liczby samolotów oraz personelu obsługowego. Najnowsze opracowanie "Services Market Outlook" na lata 2018-2037 wykonane przez Boeinga wskazuje, że zapotrzebowanie na nowy personel techniczny do roku 2037 wyniesie 622 tys. specjalistów na świecie i 108 tys. w Europie.

To ogromne zapotrzebowanie otwiera szansę na atrakcyjną i dobrze płatną pracę dla obecnych i przyszłych absolwentów ZSP nr 3 w Krośnie. Możliwości edukacyjne krośnieńskiego Mechanika zostały zauważone przez wiodące firmy dostarczające usługi związane z obsługą techniczną samolotów pasażerskich w Polsce.

LOT AMS spotkanie w Mechaniku

Efektem prowadzonych w ostatnich miesiącach działań było zorganizowanie w dniu 21 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie spotkania uczniów z przedstawicielami firmy LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS). Podczas wizyty w Krośnie zaprezentowano strukturę i zakres działalności firmy, możliwości zatrudnienia techników mechaników lotniczych i mechatroników oraz plany rozwojowe firmy w województwie podkarpackim. Miłym akcentem podczas wizyty, była obecność Arka, byłego ucznia "Mechanika", a obecnie pracownika warszawskiego oddziału firmy.

Wydarzenie miało swoją rangę, ponieważ LOT AMS obok Polskich Linii Lotniczych LOT i LS Airport Services (obsługa naziemna pasażerów) jest członkiem powołanej w 2018 roku Polskiej Grupy Lotniczej. Dodatkowo firma rozpoczęła inwestycję budowy największej bazy MRO (Maintenance Repair & Overhaul) w Europie Środkowej i Wschodniej na lotnisku Rzeszów Jasionka. Najpóźniej w roku 2021 ma ona rozpocząć obsługę serwisową największych szerokokadłubowych samolotów pasażerskich, np. Boeing787 Dreamliner czy Airbus A350. Dzięki temu uczniowie "Mechanika" zyskają atrakcyjne oferty pracy bez konieczności opuszczania rodzinnych miejscowości.

LOT AMS spotkanie w Mechaniku

W trakcie wizyty w Krośnie przedstawiciele LOT AMS spotkali się z Bronisławem Baranem - Zastępcą Prezydenta Miasta Krosna oraz Bogdanem Adamskim - dyrektorem ZSP3 i Grzegorzem Kuźniarowiczem - wicedyrektorem ZSP nr 3. Podczas tego spotkania omówiono możliwości współpracy szkoły z firmą LOT AMS, która zaproponowała przygotowanie porozumienia polegającego m.in. na kierowaniu uczniów kierunku lotniczego z Mechanika na staże zawodowe i praktyki do siedziby firmy w Warszawie oraz budowanego kompleksu LOT AMS w Rzeszowie w Jasionce. Oferta ta daje nowe możliwości nie tylko na współpracę dotyczącą staży i praktyk ale i w najbliższej przyszłości na pracę absolwentów ZSP nr 3 w największym polskim przewoźniku lotniczym.

LOT AMS spotkanie w Mechaniku

Przedstawiciele firmy LOT AMS mogli również zapoznać się z możliwościami szkoleniowymi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Z dużą satysfakcją słuchaliśmy, jak zakres i jakość posiadanego przez szkołę wyposażenia dydaktycznego zaskoczyły specjalistów największej organizacji obsługowej MRO w Polsce. To pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu ze strony firmy Mechanik ma podstawy, aby zostać ważnym ośrodkiem szkoleniowym dla przyszłych kadr przemysłu lotniczego. Ma nadzieję stać się częścią działalności edukacyjnej firmy, która podpisała list intencyjny z Ministerstwem Edukacji Narodowej na rzecz dostosowania szkolnictwa technicznego do zmieniających się potrzeb branży transportu lotniczego w Polsce.