14 osób z Krosna i powiatu krośnieńskiego może skorzystać z projektu "Mamo, tato czas do pracy!". Rozwój opieki żłobkowej w Krośnie. Rekrutacja trwa do 15 maja br.
Projekt skierowany jest do osób, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka). Może skorzystać z niego 7 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 7 osób opiekujących się dzieckiem do lat 3, pracujących a będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz kartę zgłoszenia dziecka.
W związku z zagrożeniem COVID-19 nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne należy podpisać, następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na dedykowaną w tym celu chronioną certyfikatem SSL pocztę: rekrutacja@zmkrosno.pl.

Informacje o wynikach rekrutacji będą podawane telefonicznie od 1 czerwca 2020 r. Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie.
Żłobek czynny będzie w godzinach 06.30-16.30.

Informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl w zakładce: Dla mieszkańców - Zdrowie i pomoc społeczna - Żłobki - Żłobek Miejski. Informacje można uzyskać także pod nr telefonów: 13 47 43 980 oraz 887 200 206.

Udostępnij ten artykuł znajomym: