W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wręczono dyplomy ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo. Po raz pierwszy zdalnie i w uczelni pod nową nazwą.
76 młodych absolwentów kierunku Pielęgniarstwo uczestniczyło w dyplomatorium zdalnie. Przedstawicielki absolwentów, w imieniu wszystkich promowanych, złożyły ślubowanie pielęgniarskie, a następnie odebrały dyplomy ukończenia studiów. Agnieszka Gorczyca, przedstawicielka absolwentów wspomniała czas studiowania, podkreślając, że przyczynił się on do odkrycia własnego powołania, ugruntowując przekonanie o misyjnym charakterze zawodu pielęgniarskiego.

KPU w Krośnie

Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, prof. Grzegorz Przebinda zaznaczył, że oprócz 76 studentów Pielęgniarstwa, w ostatnim czasie egzaminy dyplomowe przeprowadzono w KPU na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Górnictwo i geologia, Rolnictwo, Produkcja i bezpieczeństwo żywności i Zielarstwo. Łącznie dla 124 osób.Dyplomatorium pielęgniarskie, mimo iż w formule zdalnej, odbyło się jednak w bardzo podniosłej atmosferze. Poprzez łącza internetowe, w spotkaniu uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceministrowie: dr Anna Budzanowska i prof. Wojciech Maksymowicz oraz Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Piotr Ziółkowski, a ze strony Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie rektor KPU prof. Grzegorz Przebinda wraz z prorektorem ds. rozwoju prof. Zbigniewem Barabaszem, prorektorem ds. studiów dr. Dominikiem Wróblem i kanclerzem mgr. Franciszkiem Tereszkiewiczem. Uroczystość zaszczycił również prezydent Krosna Piotr Przytocki. Poprzez platformę telekonferencyjną uczestniczyli: dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzata Dziura, prof. Danuta Zarzycka oraz inni wykładowcy kierunku Pielęgniarstwo.

Udostępnij ten artykuł znajomym: