Jak będzie wyglądał egzamin maturalny, egzamin ósmoklasisty oraz egzamin zawodowy w szkołach w Krośnie?
Szkoły bardzo długo czekały na podanie przez ministra edukacji konkretnych dat egzaminów zewnętrznych.

- To bardzo ważne, gdyż zniecierpliwieni rodzice dzwonili i pytali, dlaczego nic nie robimy, dlaczego nie informujemy - mówi Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

Egzamin maturalny bez egzaminu ustnego zaplanowano od 8 do 29 czerwca, egzamin ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) od 22 czerwca do 9 lipca a egzamin zawodowy (Formuła 2019) od 17 do 28 sierpnia.

Bronisław Baran
Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów są bardzo drobiazgowe i rygorystyczne. Między innymi należy zachować co najmniej 1,5 metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe. Uczeń, dopóki nie zajmie miejsca w sali egzaminacyjnej powinien mieć zakryte usta i nos. Zakryte nos i usta powinny być również w czasie rozmowy z innym uczniem lub nauczycielem ora przy wychodzeniu z sali egzaminacyjnej. Używać należy tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy. Uczniowie powinni też pamiętać o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają inne osoby, np. słownika czy kalkulatora. Uczniowie nie mogą wchodzić teren szkoły jeśli same są na kwarantannie, bądź ktoś z domowników.

Są jednak wątpliwości, które nie zostały rozwiane, a na które zwracają uwagę dyrektorzy czy nauczyciele. Co na przykład należy zrobić z uczniem, który na pierwszym badaniu przy wejściu do szkoły będzie miał podwyższoną temperaturę, np. 37,2 st.?

- Poleciłem, żeby w takim przypadku zrobić kolejne pomiary temperatury, a jeśli będą dalsze wątpliwości, to wezwać rodzica, by wyraził zgodę na przebadanie przez lekarza. Najtrudniejszą decyzją może być niewpuszczenie dziecka na salę egzaminacyjną. Może to zaważyć na jego przyszłości - tłumaczy Bronisław Baran.

A co uczniowie, nauczyciele i rodzice myślą o zasadach, jakie maja obowiązywać na egzaminach w tym roku?