Nowy asfalt między blokami położony, ale został jeszcze mały fragment do zrobienia. Urząd Miasta Krosna wyjaśnia dlaczego.
Z prośbą o interwencję zwrócił się do portalu mieszkaniec bloku przy ul. Magurów.

- W minionym tygodniu został położony nowy asfalt pomiędzy blokami 3, 5 i 7. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy pracująca tam ekipa, zostawiła kilkumetrowy bezpański odcinek z betonowej kostki pamiętającej lata 60-te ubiegłego wieku. W powstałym dole gromadzi się deszczówka, którą chlapią po chodniku i po ludziach jeżdżące tam samochody mieszkańców - napisał do redakcji mieszkaniec Krosna.

Z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Krosna. Joanna Sowa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krosna poinformowała, że w tamtym rejonie wykonywane są roboty związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej. Część z nich wykonywana jest na zlecenie Urzędu Miasta (Wydziału Inwestycji) a część na zlecenie MPGK.

- Położona nakładka jest wynikiem naprawy nawierzchni drogi po rozdziale kanalizacji i tylko na odcinku na którym ten rozdział był robiony. Roboty związane z rozdziałem kanalizacji są jeszcze niezakończone. Nawierzchnia na tej drodze będzie uzupełniona - poinformowała Joanna Sowa.

Czekamy na Wasze sprawy i tematy: redakcja@terazkrosno.pl