Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji rymanowskiego rynku. Inwestycja była długo oczekiwana przez mieszkańców. Sporą kwotę gmina otrzymała na to zadanie z Unii Europejskiej.
Rozpoczęcie zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie poprzedziły konsultacje społeczne i rozmowy z mieszkańcami. Na ich podstawie powstał Lokalny Projekt Rewitalizacji, przyjęty Uchwałą przez Radę Miasta Rymanowa.

- Prace obejmą między innymi przebudowę całości płyty rynku, układu komunikacji pieszej i kołowej, przebudowę zabytkowego "Kogutek", wykonanie fontanny, murków oporowych, schodów, wiaty przystankowej i pergoli oraz pomieszczeń lokalu w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 21 – tłumaczy burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2021 roku. Jest jednak szansa, że prace mogą zostać ukończone jeszcze przed przyszłorocznymi wakacjami. Jak zaznacza burmistrz, będą one prowadzone etapowo, aby mieszkańcy oraz goście jak najmniej odczuwali utrudnienia.

Rynek w Rymanowie
Teren rynku w Rymanowie został ogrodzony

- Jesteśmy świadomi, że tak duża inwestycja niesie ze sobą wiele niedogodności, jednak liczymy na zrozumienie. Efekty rewitalizacji rymanowskiego rynku pozostaną na kolejne pokolenia, a „nowe serce Rymanowa” zachwycać będzie mieszkańców i odwiedzających nas gości - dodaje burmistrz Wojciech Farbaniec.

Rozpoczęcie prac na rynku w Rymanowie wyzwoliło wiele dyskusji. Jak podkreśla Grzegorz Wołczański, zastępca burmistrza Rymanowa, aby zminimalizować ograniczenia miejsc postojowych w obrębie rynku powstaną tymczasowe rozwiązania, wprowadzone na początku przyszłego tygodnia.

- Wszyscy przewoźnicy autobusowi i pasażerowie korzystać będą tylko z przystanku "na Krosno". Tutaj będą zatrzymywać się i odjeżdżać autobusy wysadzając i zabierając pasażerów. Przystanek „na Sanok” zostanie zlikwidowany, a obecna zatoka przy przystanku "na Sanok" zamieniona zostanie na parking dla samochodów. Zostaną wydzielone miejsca postojowe na całej jej długości i oznakowane żółtymi liniami poziomymi– informuje Grzegorz Wołczański, zastępca burmistrza Rymanowa.

Wizualizacja rynku w Rymanowie
Wizualizacja rynku w Rymanowie po zakończeniu rewitalizacji

Z kolei pracownicy, właściciele sklepów, osoby pracujące w instytucjach proszone są o parkowanie swoich samochodów na parkingach poza Rynkiem, aby pozostawić możliwość zatrzymania się i załatwienia spraw, zakupów klientom i petentom. Usprawni to rotację pojazdów.

Zastępca burmistrza zaznacza też, że po zakończonych pracach nadal będzie możliwość parkowania na rynku. Miejsc parkingowych po rewitalizacji nie ubędzie, zmieni się tylko ich układ. Utrudnienia parkingowe mogą występować jedynie w czasie prac.

- Alternatywnych miejsc do pozostawienia samochodu jest kilka: ulica Kalwaria (przy cmentarzu i kaplicy), ulica Kilińskiego (przy Synagodze i placu targowym), ulica Zielona (wzdłuż ogrodzenia Liceum), ulica Grunwaldzka (przy GOK oraz naprzeciw Przedszkola) - tłumaczy Grzegorz Wołczański.

Dodaje też, że na odnowionym rynku przybędzie zieleni, ławeczek i miejsc odpoczynku.

Wizualizacja rynku w Rymanowie
Wizualizacja rynku w Rymanowie po zakończeniu rewitalizacji

Po przeprowadzonych konsultacjach z konserwatorem zabytków odstąpiono zgodnie od projektu budowy pierzei południowej. Pociągałoby to za sobą o wiele większe nakłady finansowe oraz wydłużyło znacznie czas prac poprzez prowadzone odkrywki.

Rewitalizacja rynku w Rymanowie dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowana całkowita wartość projektu to kwota 6 531 728,53 zł, natomiast dofinansowanie jakie gmina Rymanów uzyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 550 387,12 zł a z Budżetu Państwa 606 718,28 zł.