Zobacz jakie poradnie i oddziały krośnieńskiego szpitala wznowiły ponownie działalność 29 maja.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie od 29 maja wznowił udzielanie konsultacji kardiologicznych i dermatologicznych dla potrzeb pacjentów leczonych w SOR oraz w innych oddziałach szpitalnych.

Wznowione zostały również przyjęcia do: oddziału kardiologicznego z ośrodkiem implantacji stymulatorów serca, oddziału dermatologicznego, oddziału medycyny paliatywnej, poradni kardiologicznej oraz poradni Dermatologicznej.

Ograniczenia miały związek z podejrzeniem koronawirusa u jednej z lekarek krośnieńskiego szpitala. Wstrzymano przyjęcia, a pacjenci i pracownicy kilku oddziałów zostali poddani prewencyjnej kwarantannie.

Przeprowadzone u nich testy dały wynik ujemny.