Na ostatniej sesji radni zdecydowali o nadaniu nazwy jednej z ulic na osiedlu Turaszówka i skweru na osiedlu im. Ks. Bronisława Markiewicza.
Rada Osiedla Turaszówka zwróciła się do prezydenta Krosna o nadanie jednej z ulic wewnętrznych imienia Generała Ryszard Kuklińskiego.

Komisja na NIE

Komisja ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej na posiedzeniu 20 lutego negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Komisja podkreśla, iż w bliskim sąsiedztwie występuje jednorodne nazewnictwo, zatem zgodnie z obowiązującymi w mieście Krośnie zasadami oraz trybem kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej należy utrzymać taki porządek nazw.

Rada na TAK

Innego zdania była jednak większość radnych. Na sesji, która odbyła się 29 maja, większością głosów zdecydowali o nadaniu imienia jednej z ulic w Krośnie – Turaszówce imienia generała Ryszarda Kuklińskiego. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (Adam Przybysz, Anna Galert, Janusz Hejnar, Kazimierz Mazur, Krzysztof Babinetz, Małgorzata, Szeliga, Paulina Guzik, Paweł Krzanowski, Piotr Grudysz, Stanisław Czaja, Sławomir Bęben, Witold Skiba, Wojciech Byczyński, Zbigniew Ungeheuer), 2 radnych było przeciw (Anna Dubiel i Zdzisław Dudycz), a 5 wstrzymało się od głosu (Grzegorz Rachwał, Marcin Niepokój, Robert Hanusek, Tomasz Biały, Zbigniew Kubit).

Radosna Dolina wygrała z Ireną Sendlerową i Inką

Do prezydenta Krosna wpłynęły też wnioski w sprawie nadania nazwy dla skweru powstającego na terenie przy ulicy Adama Mickiewicza oraz Powstańców Warszawskich. Zaproponowano nazwanie skweru imieniem Ireny Sendlerowej, Danuty Siedzikównej - Inki oraz Radosna Dolina. Rada osiedla im. księdza Bronisława Markiewicza po przeprowadzeniu konsultacji zarówno w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie, jak i w Przedszkolu Miejskim nr 5, w których wzięło udział 287 osób, pozytywnie zaopiniowano nazwę Radosna Dolina. Komisja ds. nazewnictwa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Jak przedstawiono w projekcie uchwały, tereny te stanowią plac zabaw połączony z plenerową siłownią oraz znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola i szkoły podstawowej, w związku z czym nazwa wpisuje się charakter tego miejsca, jest łatwa do zapamiętania, nie jest obraźliwa i nie budzi kontrowersji.

Radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu nazwy dla skweru imieniem Radosna Dolina.

Skwer Radosna Dolina w Krośnie
Powstający skwer na terenie przy ulicy Adama Mickiewicza oraz Powstańców Warszawskich będzie nosił nazwę "Radosna Dolina"

Kontrowersyjne słowa

Przed głosowaniem kilku radnych miało jednak wątpliwości związane z uzasadnieniem projektu uchwały, a w szczególności ze stwierdzeniem, że nie jest obraźliwa i nie budzi kontrowersji w kontekście pozostałych propozycji: Ireny Sendlerowej oraz Danuty Siedzikównej - Inki.

- Wyrażam ubolewanie, że boimy się nadawania nazw historycznych. Jeśli to będzie zakątek, gdzie faktycznie będą przebywały dzieci, to jeśli pojawiłaby się tam tabliczka z nazwiskiem Ireny Sendlerowej, to może byłaby również okazja wspomnieć od czasu do czasu o ludziach, którzy w tamtych trudnych czasach umieli się zachować. Myślę, że na przyszłość powinniśmy wykazać trochę większą odwagę – stwierdził radny Kazimierz Mazur.

Radny Paweł Krzanowski odniósł się do uzasadnienia, twierdząc, że komisje powinny weryfikować, co jest zapisane w uzasadnieniu.

- Zdenerwowały mnie wczoraj słowa, że nazwa Radosna Dolina jest łatwa do zapamiętania, nie jest obraźliwa i nie budzi kontrowersji. Myślę, że ani Irena Sendlerowa, ani Inka nie budzą kontrowersji, ani nazwy nie są obraźliwe - stwierdził Paweł Krzanowski.

Wejście do skweru radosna Dolina
Wejście do skweru "Radosna Dolina" od ulicy Powstańców Warszawskich

Radni Anna Dubiel i Zdzisław Dudycz wyjaśnili, że w regulaminie odnośnie zasad nadawania nazw są takie stwierdzenia i stąd też znalazły się w uzasadnieniu projektu uchwały.

- Jeśli radni nie chcą, by takie zapisy się pojawiały, to trzeba zmienić regulamin. Zapis ten nie dotyczy tych dwóch konkretnych osób – odpowiedział Zdzisław Dudycz, przewodniczący Komisji ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej.

- Na pewno znajdziemy jeszcze w Krośnie godne miejsca, gdzie te osoby będzie można uhonorować. Nie boimy się nazw historycznych, o czym świadczy choćby nadanie imienia ulicy Ryszarda Kuklińskiego przez kilkunastoma minutami– podsumował przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit.

Na Lesiska zdjęty

Drugi wniosek z osiedla Turaszówka dotyczył nadania kolejnej ulicy imienia Na Lesiska. W tym przypadku Komisja ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Członkowie komisji podkreślili, iż w bliskim sąsiedztwie występuje jednorodne nazewnictwo. Obok znajduje się ulica Klonowa czy Wincentego Pola - geografa, przyrodnika, poety. Zgodnie z zasadami oraz trybem kształtowania nazewnictwa należy utrzymać taki porządek. Nazwa Na Lesiska jest nazwą zwyczajową obszaru, na którym zlokalizowana jest ta droga. Przed sesją, prezydent zdecydował jednak o zdjęciu tego punktu z porządku obrad. Radni nie zajmowali się więc projektem tej uchwały.