W wieku 77 lat zmarł, pochodzący z Krosna, prof. Marian Filar, znawca prawa karnego, były prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Marian Filar urodził się w Krośnie w 1942 r. Ukończył tutaj I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Później uczył się w Pomaturalnym Technikum Górniczym w Krakowie, pracując jednocześnie w kopalniach węgla kamiennego. Z górnictwem przyszłości jednak nie związał. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Z uczelnią tą związał całą pracę zawodową. W 1972 r. uzyskał doktorat, a w 1988 r. tytuł profesora. W latach był 1990-1993 prorektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do spraw studenckich.

Był też autor ponad 180 prac i wydawnictw książkowych z dziedziny prawa karnego, w tym dotyczącego przestępstw przeciwko wolności seksualnej i aspektów prawa medycznego, a także polityki kryminalnej oraz promotorem licznych rozpraw doktorskich i prac magisterskich. Wykładał też na wielu uniwersytetach zagranicznych. Należał do ekspertów ONZ w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości. Był również współautorem kodyfikacji prawa karnego.

W latach 1997-2000 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, a w latach 2007-2011 posłem na Sejm RP z listy "Lewica i Demokraci".