Unia Europejska dofinansuje budowę kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody oraz budowę sieci wodociągowej w dwóch miejscowościach gminy Rymanów.
Gmina Rymanów otrzymała ponad 1,86 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody w Bałuciance. Prawie drugie tyle gmina na to zadanie wyłoży z własnego budżetu.

– Przewidujemy budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla 40 domów, w których mieszka 127 mieszkańców oraz budowę 1 studni wierconej do zaopatrzenia w wodę domu ludowego - informuje Wojciech Farbaniec, burmistrz gminy Rymanów.

Dzięki projektowi, który uzyskał dofinansowanie unijne powstaną 3 przepompownie, ok. 5 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 1 km sieci tłoczno-ciśnieniowej. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji zaplanowano na sierpień - wrzesień br., a zakończenie realizacji zadania na lipiec 2022 r.

Ponad 2,7 mln zł ma kosztować budowa sieci wodociągowej we Wróbliku Królewskim. W tym przypadku gmina otrzymała ponad 1,4 mln zł dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Wkład własny gminy ma wynieść blisko 1,3 mln zł.

- Zgodnie z projektem, ma zostać wybudowana sieć wodociągowa o długości prawie 5,7 km do 137 gospodarstw - mówi burmistrz Wojciech Farbaniec.

W lipcu bądź sierpniu br. ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy a planowane zakończenie i rozliczenie projektu to 31 grudnia 2021 r.