Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się 25 czerwca w Rymanowie z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami.
Działania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego i niwelowanie skutków pandemii ze środków UE oraz efekty już podjętych działań, które są komplementarne do Rządowej Tarczy Antykryzysowej były tematem spotkania z szefową resorku funduszy i polityki regionalnej, które odbyło się w Rymanowie.


Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa na Podkarpaciu.

- W tym trudnym czasie musimy działać szybko i skutecznie. Pieniądze muszą wspierać inwestycje w odbudowę gospodarki po pandemii. Funduszowy Pakiet Antywirusowy uzupełnia to, co oferuje Tarcza Antykryzysowa rządu i Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju. Zero obciążeń, maksimum uproszczeń - stwierdziła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.


Mówiła o formach pomocy dla przedsiębiorców, pracowników i gospodarki, w tym dotacjach na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw, pomoc w utrzymaniu miejsc pracy w firmach, pożyczkach na bieżącą działalność firm, grantach na badania nad diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wirusowych. Jak zaznaczyła, Funduszowy Pakiet Antywirusowy to także pieniądze na bezpośrednią walkę z pandemią, czyli ochronę zdrowia i sprzęt ochronny dla służb ratunkowych, wsparcie dla domów dziecka i domów pomocy społecznej, zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.


Funduszowy Pakiet Antywirusowy powstał, by wesprzeć przedsiębiorców, pracowników i samorządowców oraz beneficjentów w niwelowaniu skutków koronawirusa. Specustawa funduszowa została przyjęta w kwietniu i razem ze zmianami w prawie unijnym umożliwiła przesuwanie dostępnych funduszy unijnych na walkę z pandemią i jej skutkami. Pomaga też tym, którzy w tej chwili realizują inwestycje z dofinansowaniem unijnym. Pozwala na przykład wydłużać nabory i przedłużać terminy rozliczania projektów.