Zalane budynki, zniszczone odcinki dróg powiatowych, mosty i przepusty, zamulone rowy przydrożne i melioracyjne. To efekt obfitych opadów, jakie przeszły nad powiatem w miniony weekend.
Cały czas trwa usuwanie skutków nawałnic, które przeszły w sobotę i niedzielę nad powiatem krośnieńskim. Wiele miejscowości zostało całkowicie zalanych.

- Intensywny opad deszczu w krótkim czasie spowodował wystąpienie z koryt mniejszych cieków wodnych i potoków powodując liczne, nagłe podtopienia. Podtopionych i zniszczonych zostało wiele odcinków dróg powiatowych, mostów i przepustów, zamulone rowy przydrożne i melioracyjne - mówi starosta krośnieński Jan Pelczar.

Starosta jako przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krośnie w sobotę był w Ustrobnej, Korczynie i Odrzykoniu. W niedzielę w godzinach przedpołudniowych starosta dokonał objazdu dróg powiatu krośnieńskiego aby zobaczyć skutki ulewy. Teren powiatu wizytowała również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Niestety, w niedzielę po południu kolejne burze z intensywnymi opadami deszczu przeszły nad regionem. Tym razem najbardziej ucierpiała gmina Rymanów - Królik Polski, Rymanów Zdrój i Rymanów. We Wróbliku Królewskim starosta Jan Pelczar uczestniczył w akcji ratunkowej przy domu ludowym.

Gminy przygotowały już pierwsze szacunkowe informacje o stratach na swoim terenie.

Gmina Dukla

W gminie zostało podtopionych około 80 domów. Najbardziej dotknięte podtopieniami miejscowości to: Iwla, Chyrowa, Mszana, Tylawa, Trzciana, Nowa Wieś, Zawadka Rymanowska.

Gmina Jedlicze

Najbardziej poszkodowana miejscowość to Moderówka, gdzie podtopionych zostało 17 domów oraz Jaszczew, w której podtopionych zostało 12 domów.

Gmina Korczyna

Podtopionych zostało 3 miejscowości tj.: Czarnorzeki – 3 domy, Korczyna – 20 domów, Węglówka - 4 domy. Natomiast w miejscowości Krasna został zerwany most na drodze gminnej.

Gmina Rymanów

Na terenie gminy Rymanów podtopionych zostało około 30 posesji. Najbardziej poszkodowanymi miejscowościami są: Królik Polski, Rymanów Zdrój, Posada Górna, Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski. W miejscowości Królik Polski zalany został budynek szkoły oraz podmyty kolektor sanitarny oraz przepompownia ścieków. Natomiast w miejscowości Rymanów zalany został teren przepompowni ścieków.

Razem na terenie powiatu krośnieńskiego podtopionych zostało około 280 domów.

W gminach tych wystąpiły również liczne szkody w infrastrukturze komunalnej: podmycie przyczółków mostów, zerwane i podmyte nawierzchnie dróg, uszkodzone przepusty drogowe, zamulone rowy przydrożne i melioracyjne.

Obecnie trwa weryfikacja i szacowanie strat.