Trwa rozbudowa ostatniego, blisko 2-kilometrowego odcinka DK nr 28 w Krośnie. Zakres prac jest bardzo duży. Co się teraz dzieje na placu budowy?
Odcinek DK nr 28 przebiegający przez Krosno został przebudowany etapami w ciągu ostatnich lat. Obecnie trwają prace realizacji czwartego etapu - tzw. "wąskiego gardła", przebudowie odcinka ul. Podkarpackiej o długości 1,8 km od skrzyżowania z ul. Zręcińską do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia.

Dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna informuje, że do 22 czerwca na obiekcie mostowym o długości 73 metrów, szerokości 12 metrów i wysokości podpór 7,3 m, wykonano wszystkie pale fundamentowe, a więc na wszystkich trzech podporach wiaduktu, ławę fundamentową na dwóch podporach skrajnych i ławę fundamentową na podporze środkowej.

- Aktualnie trwają prace przy zbrojeniu i szalowaniu korpusu przyczółku podpory skrajnej, czyli od strony Jasła, a także zbrojenie korpusu i skrzydełek przyczółku podpory skrajnej od strony Miejsca Piastowego - tłumaczy zastępca prezydenta Tomasz Soliński.

Wiadukt w Krośnie na DK28
Powstający wiadukt

Do końca czerwca miały zostać jeszcze wykonane betonowanie korpusu i skrzydełek przyczółku podpory skrajnej od strony Jasła.

W ciągu następnych trzech miesięcy na moście mają zostać wybudowane przyczółki i słupy podpór skrajnych, słupy podpory środkowej i ustrój nośny wiaduktu, czyli płyta, na której będzie położony asfalt.

Z kolei w przypadku części drogowej wykonano już wszystkie roboty przygotowawcze, czyli wycinkę drzew i krzewów, wyburzeniowe, zdjęto humus. Kanalizacja deszczowa na całym blisko 2-kilometrowym odcinku jest wykonana w 90 procentach. Gotowa jest cała prawa strona od salonu Fiata w kierunku wiaduktu w rejonie ul. Skłodowskiej w miejscu, gdzie jest węzeł komunikujący dzielnicę Polanka. Z kolei od Jasła w stronę wiaduktu w rejonie skrzyżowania z ul. Tysiąclecia.

Wykonano także zabudowę zbiorników retencyjnych za torami kolejowymi w rejonie wiaduktu oraz w rejonie łącznika z ul. Popiełuszki.

- Zadaniem tych zbiorników jest przejęcie wody w przypadku intensywnych opadów, by nie dochodziło do podtopień. Do wykonania pozostała kanalizacja na nasypach wzdłuż muru oporowego, który został wykonany w około 90 procentach - informuje Tomasz Soliński.

Jednym z dużych zadań było usunięcie kolizji sieci podziemnych, zarówno gazowej jak i energetycznych. Była to bardzo złożona operacja, ale dzięki współpracy z Polską Spółką Gazownictwa w Krośnie i Polską Grupą Energetyczną z Krosna i Rzeszowa, została wykonana. - Był to szczególny okres, kiedy była potrzeba podtrzymania zasilania ze względu choćby na zdalne nauczanie i operację trzeba było zrobić szybko - tłumaczy zastępca prezydenta Krosna.

Rondo na ulicy Popiełuszki w Krośnie
Droga w kierunku ronda na ulicy Popiełuszki

Wykonano wzmocnienie gruntu pod drogę, łącznie z projektowanymi betonowymi palami w rejonie przyszłego wiaduktu. Mury oporowe wykonywane są z prefabrykatów, podobnie jak przy węźle Guzikówka. Od strony Jasła przed wiaduktem zaawansowanie jest 80 procent, a za wiaduktem od strony ul. Baczyńskiego około 15 procent z uwagi na fakt, że obecnie wykonywany jest wieniec betonowy. Uzupełniane są też nasypy pod drogę krajową.

W niektórych miejscach położona jest już pierwsza warstwa asfaltowa. Wykonany jest już mur oporowy betonowy przy głównej jezdni dla potrzeb zatoki autobusowej. Miejsc takich będzie kilka, również na łączniku pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Popiełuszki.

Wykonana jest już droga zbiorcza od strony Jasła na odcinku od ul. Tysiąclecia, odcinek drogi krajowej. Do wykonania pozostaje już tylko warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe - chodniki, barierki zabezpieczające, oświetlenie.

W przypadku ul. Skłodowskiej wszystkie roboty przygotowawcze pod budowę przyszłego ronda są już wykonane. Powstanie rondo komunikujące ul. Skłodowskiej ze zjazdem z drogi krajowej. Zamontowano krawężniki, przebudowano i zabezpieczono wszelkie sieci podziemne, a obecnie wykonywana jest podbudowa.

- W tym tygodniu na części drogi zbiorczej przewidywane jest położenie dolnej warstwy nawierzchni od salonu Fiata w kierunku wiaduktu. Na drodze zbiorczej w rejonie sklepu Ogród została wykonana warstwa wiążąca i trwa betonowanie wieńca muru oporowego od ul. Tysiąclecia w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z montażem deski wieńczącej - opowiada zastępca prezydenta Krosna.

Rondo na ulicy Skłodowskiej-Curie
Nowe rondo na ulicy Skłodowskiej-Curie

Nowa droga ma kosztować prawie 56 mln zł (brutto). Miastu Krosno udało się pozyskać na ten cel ponad 30 mln zł dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury. Na koniec maja zaawansowanie finansowe wynosi 22,1 mln zł, czyli prawie 40 procent.

Miasto Krosno pozyskało również 3 mln zł, czyli połowę kosztów zadania, z Funduszu Dróg Samorządowych na komplementarny projekt do przebudowy drogi krajowej nr 28. Jest to budowa łącznika pomiędzy ul. Tysiąclecia a skrzyżowaniem drogi krajowej z ul. Tysiąclecia do ul. Popiełuszki. Połączenie to jest niezwykle ważne dla mieszkańców dzielnicy Polanka, osób przejeżdżających dzielnicę, a także dla firm zlokalizowanych w części przemysłowej.

- Prace postępują równolegle z rozbudową obwodnicy i w tej chwili zostały wykonane wszystkie prace ziemne związane z budową dużych kolektorów. Najważniejszym elementem jest wykonanie ronda, by ul. Popiełuszki wraz z nim była przejezdna. Jest to priorytet, by zlikwidować w tamtym rejonie jak najszybciej ruch wahadłowy powodujący utrudnienia dla kierowców wyjeżdżających i wjeżdżających do dzielnicy Polanka. Sam łącznik między ul. Popiełuszki a ul. Tysiąclecia będzie uruchomiony w ostatniej fazie - wyjaśnia Tomasz Soliński.

Zmodernizowana droga wraz z łącznikiem ma być oddana do dyspozycji kierowców do końca tego roku. Będzie wówczas można przejechać płynnie od Turaszówki do wyjazdu z Krosna w kierunku Miejsca Piastowego korzystając na całym odcinku z inteligentnego systemu sterowania ruchem, czyli z tzw. zielonej fali.

Wykonawcą prac jest konsorcjum, którego liderem jest Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna wraz z konsorcjantami Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna oraz odpowiadającym za budowę wiaduktu - Wolmost z Rzeszowa.

Zobacz zdjęcia z placy budowy:
Udostępnij ten artykuł znajomym: