Sąd Rejonowy w Brzozowie skazał mężczyznę za kwestionowanie istnienia niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckich obozów zagłady na terenie Polski okupowanej przez Trzecią Rzeszę. Jaki otrzymał wyrok?
W grudniu ubiegłego roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Brzozowie akt oskarżenia przeciwko Markowi K.

- Mężczyzna w dniach 13 i 17 kwietnia 2018 r. w miejscowości Blizne, gm. Jasienica Rosielna, dopuścił się ciągu przestępstw polegających na dokonaniu wpisów na "Twitterze", w których kwestionował istnienie niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckich obozów zagłady na terenie Polski okupowanej przez Trzecią Rzeszę Niemiecką. Nawoływał też do nienawiści na tle różnic narodowościowych, czym publicznie i wbrew faktom zaprzeczał zbrodniom nazistowskim, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - poinformowała prokurator Beata Śmiechowska, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, składając jednocześnie wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Czyn zarzucony oskarżonemu zagrożony jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 3, a wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.

Wyrok w Sądzie Rejonowym w Brzozowie zapadł 29 czerwca. Sąd uznał Marka K. winny zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz karę grzywny.

- Ponadto poddał skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, zobowiązał do przeproszenia pokrzywdzonych i zarządził podanie wyroku do publicznej wiadomości - powiedziała prokurator Beata Śmiechowska.

Wyrok nie jest prawomocny.
Udostępnij ten artykuł znajomym: