1 lipca uroczyście otwarto Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. Co mieszkańcy Krosna mogą tutaj przywieźć?
Zadaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych w sposób zapewniający łatwy dostęp do tej usługi dla wszystkich mieszkańców Krosna.

- Bardzo zależało nam, aby PSZOK był naszą wizerunkową inwestycją, która będzie zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. Zależało nam bardzo na walorach użytkowych PSZOK-u, tak aby mieszkańcy chętnie nas odwiedzali - powiedział Janusz Fic, prezes MPGK Krosno.

PSZOK w Krośnie

PSZOK umożliwia selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych, takich jak trawa, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popioły, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach i klejach, zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W obiekcie funkcjonować będzie strefa napraw i wydawania rzeczy. Dostarczane przez mieszkańców dobre lub nieznacznie uszkodzone, ale nadające się do dalszego użytkowania m.in. meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odkładane i magazynowane pod zadaszeniem. Te rzeczy, które będą nieznacznie uszkodzone będą na miejscu naprawiane, a następnie wydawane mieszkańcom. W przyszłości planowane jest stworzenie strony internetowej, na której umieszczane będą zdjęcia rzeczy do ponownego wykorzystania. To znacznie ułatwi i rozpowszechni ponownie używane rzeczy i w pewnym sensie umożliwi „drugie życie” odpadów.

- Jeżeli tylko będą chętni na odzyskanie w ten sposób rzeczy będziemy tę działalność mocno rozwijać, gdyż będzie to przynosić pozytywne efekty nie tylko dla mieszkańców, ale też dla środowiska - dodał prezes Janusz Fic.

PSZOK w Krośnie - ścieżka edukacyjna

W ramach PSZOK powstała tzw. ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

- Duży nacisk będziemy kłaść również na działania edukacyjne, które będziemy wykorzystywać do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności najmłodszych - stwierdził Janusz Fic.

PSZOK w Krośnie - ścieżka edukacyjna

PSZOK wyposażony jest również w instalację fotowoltaiczną o mocy 12,87 kW, która w znacznej mierze zapewni potrzebną do jego funkcjonowania energię elektryczną.

- Cieszę się, że w Krośnie powstał tak nowoczesny i przyjazny mieszkańcom i środowisku obiekt. Liczę na to, że mieszkańcy będą z tego chętnie korzystać, poprawiając efekty naszej gospodarki odpadami i przyczyniając się do wypełnienia nałożonych na nas obowiązków jeśli chodzi o recykling odpadów - podkreślił prezydent Krosna Piotr Przytocki.

PSZOK w Krośnie

Wykonawcą tej inwestycji jest spółka KPB - Budownictwo z Krosna.

- Zakres prac obejmował zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających budowę, kompleksową realizację inwestycji wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie elementy i instalacje zostały wykonane w najnowocześniejszych technologiach dostępnych na rynku budowlanym zapewniającym bezproblemowe użytkowanie obiektu. Inwestycja ta pozwoliła nam zdobyć dodatkowe doświadczenie w zakresie realizacji obiektów ochrony środowiska - powiedział Łukasz Gadzała, prezes Zarządu KPB Budownictwo.

Wartość inwestycji to 7 198 999,35 zł (brutto). Cała inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

~Naiwny

06-07-2020 16:53 2 27

Nowy PSZOK jest tak "przyjazny" mieszkańcom, że nie chciał przyjąć gałęzi z mojej działki. Płacić kazali. 400 zł za tonę. ....( jeszcze na jesieni było za darmo). Takiej nowości oczekiwaliśmy w Krośnie??
Odpowiedz

~Trzask

05-07-2020 07:35 4 28

Bardzo dobre miejsce dla PO-KO. Czaskoski by się tam odnalazł.
Odpowiedz

~Sławę

04-07-2020 22:34 1 39

I stąd ten smród w całym Krośnie?
Odpowiedz

~Winy szmalu

04-07-2020 11:39 3 35

Czyli śmieci pójdą w górę? Tak? Żeby prezes mógł mieć wincy...wincy...
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.