Strażacy z Tylawy odebrali w sobotę decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażakom z Równego oficjalnie przekazany został nowy samochód pożarniczy.
Sobotnia, strażacka uroczystość w Tylawie zgromadziła przedstawicieli dwóch jednostek OSP z terenu gminy Dukla - OSP Tylawa i OSP Równe. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Strażacy z OSP Tylawa i OSP Równe

Gospodarze uroczystości odebrali z rąk zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Marczenia decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego.

trażacy z OSP Tylawa i OSP Równe

Przedstawiciel komendy wojewódzkiej przypomniał, że aby jednostka mogła zostać włączona do systemu, musiała spełnić wiele wymagań i dopełnić wszelkich formalności.

- Pracowaliście 75 lat, aby dostać się do elity ochotniczej straży pożarnej. O włączenie ubiegaliście się trzykrotnie. Wchodząc do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przyjmujecie na siebie określone obowiązki, jak i również przywileje. Mam nadzieję, że spełnicie oczekiwania przed wami postawione - mówił bryg. Andrzej Marczenia.

Gratulacje strażakom z Tylawy złożył Burmistrz Gminy Dukla Andrzej Bytnar i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak.

Moment przekazania kluczyków

W drugiej części uroczystości przedstawiciele OSP Równe oficjalnie odebrali kluczyki do nowego samochodu pożarniczego na podwoziu MAN. Samochód trafił do jednostki początkiem roku, jednak dopiero teraz warunki pozwoliły, aby nowy wóz mógł zostać oficjalnie przekazany zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Kluczyki wraz z dokumentami przekazał prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba wraz z posłem na Sejm RP Piotrem Babinetzem, burmistrzem Dukli i komendantem miejskim PSP w Krośnie.

:Nowy

Na koniec w trakcie przemówień wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę odgrywają ochotnicze straże pożarne. Ostatnie wydarzenia pokazały, że pomoc strażaków jest nieoceniona i konieczna a wyposażanie jednostek w nowoczesny sprzęt jest w pełni uzasadnione.

Zobacz zdjęcia z uroczystości: