Wprawdzie sezon na nowym basenie w Rymanowie-Zdroju rozpoczął się w sobotę, 4 lipca, jednak oficjalne otwarcie, z przecięciem wstęgi, z udziałem parlamentarzystów i marszałka województwa odbyło się 9 lipca.
Historia zdrojowego basenu sięga lat 60-tych ubiegłego stulecia.

- Pamiętam te czasy, gdyż urodziłem się niedaleko stąd i tu od urodzenia mieszkam. Jako siedmioletni chłopiec w 1966 r. razem z tatą i licznie zgromadzonymi mieszkańcami Rymanowa-Zdroju i okolic uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu poprzedniego basenu, którego dokonał ówczesny I sekretarz KW PZPR Władysław Kruczek. Basen powstał na 1000-lecie Państwa Polskiego - wspominał podczas otwarcia kompleksu basenów w Rymanowie-Zdroju 9 lipca br. burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.

Basen zdrojowy zasilany był z rzeki Tabor. Z czasem jednak ulegał sukcesywnej degradacji i rok 2007 był jego ostatnim w ponad 40-letniej historii. Staranie o budowę nowego trwały kilkanaście lat.

- Jednak dopiero perspektywa finansowa 2014-2020 umożliwiła pozyskanie środków na budowę basenu w Rymanowie-Zdroju. Wcześniej mieliśmy gotowe projekty do perspektywy 2007-2013, ale na takie inwestycje nie było wówczas niestety pieniędzy - podkreślił burmistrz Wojciech Farbaniec.

Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec, burmistrz Rymanowa

Dzięki wielkiej determinacji podkarpackich gmin uzdrowiskowych i życzliwości samorządu województwa podkarpackiego, udało się wydzielić środki finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na połowie działki o powierzchni blisko 2 ha powstał kompleks rekreacyjny składający się z trzech basenów otwartych, czyli brodzika dla dzieci, basenu z częścią rekreacyjną oraz basenu do pływania. Niecki basenowe wykonane zostały ze stali nierdzewnej, a ich głębokość waha się od 1,2 do 1,8 m. Do dyspozycji są też zjeżdżalnie wodne oraz inne atrakcje. Kompleks zaopatrywany jest w wodę z wodociągu komunalnego z Sieniawy. W ramach kompleksu basenowego powstał też budynek technologiczny, pawilon sanitarno-szatniowy z kawiarnią, portiernia, boisko do piłki plażowej oraz parking. Cały teren basenowy został ogrodzony.

Otwarcie basenów w Rymanowie-Zdroju

Na drugiej połowie nieruchomości powstała część parkowa ze ścieżkami: rowerową, dydaktyczną i ruchową. Powstały też altana parkowa i wiata wypoczynkowa. Aktualizację dokumentacji projektowej kompleksu basenowego wykonało Biuro Projektowe TEAM z Buska, a wykonawcą tego zadania była firma GRAND z Korzennej k. Nowego Sącza.

- Jako góral spod Nowego Sącza chciałem podkreślić, że fenomenem Podkarpacia przyciągającym nas wykonawców na inwestycje do tego regionu, są ludzie. Umiecie zaangażować ludzi mających odpowiednie predyspozycje do odpowiednich zadań. Mam tutaj na myśli choćby burmistrza Wojciecha Farbańca, który pokazał, że jest wymagającym, bardzo solidnym partnerem - powiedział Andrzej Grygiel, właściciel firmy GRAND.

Przekazanie listu gratulacyjnego
Właściciel firmy GRAND przekazał specjalny list gratulacyjny na ręce burmistrza

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 14,5 mln zł. Z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 udało się pozyskać ponad 7,1 mln zł a gmina Rymanów przeznaczyła ponad 6,6 mln zł. Swój wkład ma również Świerkowy Zdrój Medical SPA w Rymanowie-Zdroju, który wyasygnował ponad 516 tys. zł.

Kompleks basenowy jest zarządzany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że dzisiaj kuracjusz, który przyjeżdża do uzdrowiska chce mieć bardzo dobrą bazę w postaci usług uzdrowiskowych, ale również inne atrakcje, jak choćby ten piękny basen.

- Musimy też myśleć co dalej w gminie Rymanów, czy powiecie krośnieńskim. Jako samorząd województwa podkarpackiego przygotowaliśmy pięcioletni program poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Będzie wiadomo kiedy i jakie inwestycje będą realizowane. Pozwala to na przygotowanie się przez samorządy gminne do współpracy i zaplanowanie racjonalnego współfinansowania inwestycji - stwierdził marszałek Władysław Ortyl.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku socjalnym
Pamiątkową tablicę odsłonił marszałek Władysław Ortyl

W uroczystym otwarciu basenów wzięli też udział między innymi posłowie Piotr Babinetz i Piotr Uruski, starosta krośnieński Jan Pelczar, radny powiatu krośnieńskiego Daniel Piwowar, przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzej Pitrus wraz z radnymi, zastępca burmistrza Grzegorz Wołczański, dr Iwona Olejnik, prezes Uzdrowiska Rymanów S.A., dr Agnieszka Fornal, prezes Zarządu Sanatorium Świerkowy Zdrój Medical SPA, pracownicy Urzędu Gminy w Rymanowie, osoby zaangażowane bezpośrednio w budowę kompleksu basenowego, proboszcz parafii w Rymanowie-Zdroju ks. Marek Zajdel.

Na pamiątkę wydarzenia odsłonięta została tablica pamiątkowa, którą ufundowała firma GRAND.
Udostępnij ten artykuł znajomym: