Powiat Krośnieński otrzymał wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. 3,5-miliona złotych dofinansowania pójdzie na remont drogi powiatowej Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna.
10 lipca w Starostwie Powiatowym w Krośnie podpisana została umowa na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna. W imieniu Powiatu Krośnieńskiego podpisy pod dokumentem złożyli starosta Jan Pelczar, dyrektor etatowy członek Zarządu Powiatu Monika Subik i skarbnik Janusz Turek. Wojewodę Podkarpackiego reprezentował Krzysztof Sopel, dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

- Wniosek o dofinansowanie remontu tego odcinka złożyliśmy w ubiegłym roku. Na początku znalazł się na liście rezerwowej, jednak w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że nasze zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania - poinformował starosta krośnieński Jan Pelczar.

Jan Pelczar
Starosta krośnieński Jan Pelczar

Koszt inwestycji po przetargu wynosi niespełna 5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 3,5 mln zł, a wkład własny powiatu 1,5 mln zł. Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący Krosno, gminę Wojaszówka i gminę Korczyna. Stanowi też połączenie z drogą wojewódzką Lutcza - Krosno, drogami powiatowymi Odrzykoń - Sporne i Korczyna - Sporne oraz szeregiem dróg gminnych. Droga prowadzi też do malowniczych terenów chętnie odwiedzanych przez turystów, w tym Zamku „Kamieniec” oraz innych atrakcji turystycznych położonych w Czarnorzekach. Pieniądze, które trafiły między innymi na tę drogę w powiecie krośnieńskim, która pierwotnie znajdowała się na liście rezerwowej, pochodzą z oszczędności poprzetargowych na wcześniejszych zadaniach.

Krzysztof Sopel
Krzysztof Sopel

- Ważne są drogi szybkiego ruchu czy autostrady, ale do tych dróg trzeba również dojechać, podobnie jak i do wielu innych miejsc. I to właśnie Fundusz Dróg Samorządowych pomaga lokalnej społeczności w remontach dróg powiatowych czy gminnych - powiedział dyrektor Krzysztof Sopel.

Poinformował też, że wojewoda podkarpacki ogłosiła 9 lipca nabór na rok 2021, a wnioski będzie można składać w ciągu 30 dni.

- Wychodząc naprzeciw samorządom, w związku z obecna sytuacją związaną z koronawirusem, przy składaniu wniosków, nie będziemy wymagać pozwoleń na budowę. Wystarczy, że samorząd potwierdzi nam, że wystąpił o pozwoleń na budowę. Samego pozwolenia będziemy żądać dopiero przy podpisaniu umowy - dodał dyrektor Sopel.

Planowany remont obejmuje cztery odcinki drogi w Odrzykoniu, Korczynie i Czarnorzekach o łącznej długości około 5,2 km. Zakres prac obejmuje między innymi roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni oraz oznakowanie. Starosta dodał również, że w ostatnim czasie samorząd województwa podkarpackiego przekazał pieniądze na przebudowę przepustów na tej drodze, które zostały zniszczone podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu. Zostaną one zrobione w trakcie przebudowy drogi.

Adam Paradysz
Adam Paradysz

- Dziękuję wszystkim za tę inwestycję, która w najbliższym czasie zostanie zrealizowana. Próśb i pism było wiele, ale w końcu się udało. Cierpliwość się opłaciła. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w gminie Korczyna, ale pod względem turystycznym, mało która nam może dorównać. A w najbliższym czasie dojdzie jeszcze piękna wieża widokowa - powiedział Adam Paradysz, przewodniczący Rady Gminy Korczyna, sołtys Czarnorzek.

Remont wykona Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna. Zgodnie z umową, zadanie ma być zrealizowane do końca sierpnia przyszłego roku.

W podpisaniu umowy o dofinansowanie wzięli również udział poseł Piotr Babinetz oraz radni powiatowi Marian Pelczar i Andrzej Dziugan.