Gminy Dukla i Miejsce Piastowe porozumiały się w sprawie przyłączenia sieci kanalizacyjnej z gminy Dukla biegnącej kolektorem tłocznym przez gminę Miejsce Piastowe i wpuszczenia ścieków z tej sieci, do sieci w Głowience.
Rada Miejska w Dukli wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia miedzy gminami Dukla i Miejsce Piastowe "w sprawie przyłączenia sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie Gminy Dukla, a następnie biegnącej kolektorem tłocznym przez teren Gminy Miejsce Piastowe i wypuszczenie ścieków komunalnych z tej sieci do sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe". Taką uchwałę podjęła również Rada Gminy Miejsce Piastowe.

Zgodnie z porozumieniem, które mają podpisać burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik, ścieki z sieci kanalizacyjnej wybudowanej na terenie gminy Dukla, biegnące kolektorem tłocznym przez teren gminy Miejsce Piastowe mają trafić do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Głowience.

Zgodnie z projektem porozumienia, jeżeli w okresie pięciu lat od dnia przyłączenia sieci kanalizacyjnej, zaistnieje potrzeba dokonania przebudowy, remontu lub modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wchodzących w skład sieci kanalizacyjnej Gminy Miejsce Piastowe znajdujących się w Głowience, w celu dostosowania ich warunków technicznych do zwiększonego zrzutu ścieków komunalnych, koszty przebudowy, remontu, modernizacji poniesie w całości Gmina Dukla.

Z kolei jeśli po tym okresie zaistnieje potrzeba dokonania przebudowy urządzeń kanalizacyjnych wchodzących w skład sieci kanalizacyjnej Gminy Miejsce Piastowe znajdujących się w Głowience, w celu dostosowania ich warunków technicznych do zwiększonego zrzutu ścieków komunalnych, koszty przebudowy ponosić będą: Gmina Miejsce Piastowe i Gmina Dukla po połowie.

Ponadto w okresie 12 miesięcy od dnia wpięcia się przez Gminę Dukla do sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe, Gmina Dukla zobowiązuje się do przepięcia sieci kanalizacyjnej z miejscowości Równe a włączonej w miejscowości Wrocanka.
Udostępnij ten artykuł znajomym: