352 prace plastyczne ze szkół podstawowych z powiatu krośnieńskiego wpłynęły na konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi". Zobacz, kto otrzymał nagrody i nagrodzone prace.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co roku organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z terenów wiejskich "Bezpiecznie na wsi". W bieżącym roku jubileuszowy X organizowany był pod hasłem "Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz".

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 0-III i IV-VIII.

Praca Elizy Uram
Praca Elizy Uram

Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Praca Wiktora Rypyść
Praca Wiktora Rypyść

- Do Placówki Terenowej KRUS w Krośnie wpłynęły 352 prace plastyczne z terenu powiatu krośnieńskiego z 29 szkół podstawowych. Wszystkie przygotowane prace zachwycały różnorodnością wykorzystanych technik i starannością wykonania - mówi Krystyna Przybyła-Ostap, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Krośnie.

Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace. W kategorii I zwyciężyła Julia Węgrzyn (klasa III, Szkoła Podstawowa w Lubatówce), druga była Eliza Uram (klasa III Szkoła Podstawowa w Piotrówce), a trzeci Wiktor Rypyść (klasa „O” Oddział Przedszkolny w Pietruszej Woli).

Praca Szymona Krężałka
Praca Szymona Krężałka

Wśród uczniów klas IV-VII najwyżej oceniona została praca Szymona Krężałka (klasa VI Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich). Drugie miejsce zdobył Kacper Urbanek (klasa V Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu), a trzecie Weronika Frydrych (klasa IV Szkoła Podstawowa w Targowiskach).

Na etapie wojewódzkim konkursu wyróżniono prace Julii Węgrzyn i Szymona Krężałka.

Praca Kacpra Urbanka
Praca Kacpra Urbanka

Niestety, ze względu na ograniczenia związane z pandemią coronawirusa COVID 19 nie odbyło się planowane podsumowanie etapu powiatowego. Na ręce dyrektorów szkół biorących udział konkursie zostały przekazane podziękowania prezes KRUS Aleksandry Hadzik skierowane do uczniów oraz nauczycieli.

Praca Weroniki Frydrych
Praca Weroniki Frydrych

- Dzieciom biorącym udział w konkursie, poprzez szkoły, zostały przekazane drobne upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i wszystkie gminy powiatu krośnieńskiego. Dziękuję staroście, burmistrzom i wójtom za współpracę, za wspieranie działań prewencyjnych KRUS za przekazanie drobnych upominków dla uczniów terenu własnej gminy - dodaje Krystyna Przybyła-Ostap.
Udostępnij ten artykuł znajomym: