Ukazał się najnowszy ranking czasopisma „Wspólnota” dotyczący zamożności samorządów . Jak prezentują się w nim Krosno i gminy powiatu krośnieńskiego?
Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA przygotowało po raz kolejny ranking „Bogactwo Samorządów 2020. Ranking dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego per capita w 2019 r.”.

Jak wyjaśniają organizatorzy, metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu („zamożność”).

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Wśród miast na prawach powiatu, na bardzo dobrym, bo piątym miejscu uplasowało się Krosno „z zamożnością per capita 2019” 5 578,91 zł na mieszkańca. Krosno zostało wyprzedzone jedynie przez Sopot, Płock, Gliwice i Dąbrowę Górniczą. W tej kategorii klasyfikowano 48 miast w kraju.

Wśród powiatów, powiat krośnieński uplasował się na 241 miejscu spośród 314 sklasyfikowanych.

A oto jak wypadły pozostałe samorządy z powiatu krośnieńskiego:
- miasta inne:
255. Rymanów (3 316,75 zł);
373. Iwonicz-Zdrój (3 136,23 zł);
410. Dukla (3 081,28 zł);
515. Jedlicze (2 922,28 zł).
W tej kategorii sklasyfikowano 607 miast.

- gminy wiejskie:
808. Jaśliska (3 173,50 zł);
814. Chorkówka (3,171,44 zł);
1272. Miejsce Piastowe (2 942,53 zł);
1319. Korczyna (2 908,85 zł);
1448. Wojaszówka (2 792,19 zł);
1525. Krościenko Wyżne (2 620,58 zł).
Łącznie sklasyfikowano 1537 gmin wiejskich.
Udostępnij ten artykuł znajomym: