36 jednostek OSP z powiatu krośnieńskiego otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu lub wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, tzw. Mały Strażak.
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie podpisano umowy na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu sprzętu i wyposażenia dla 36 jednostek OSP z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Najczęściej są to ubrania specjalne, hełmy, węże ssawne, pilarki. Maksymalna kwota dofinansowania na jednostkę wynosi 15 tys. zł.

Podpisanie umów
Spotkanie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie

- Widzimy doskonale co się dzieje w przyrodzie. W wyniku nawałnic, burz cierpi nie tylko mienie ludzkie, ale i środowisko. Stąd pomysł na doposażanie straży pożarnych. By strażak mógł pomagać profesjonalnie, musi czuć się bezpiecznie i mieć odpowiedni sprzęt. Dlatego staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom strażaków ochotników - powiedział Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Witold Kołek
W imieniu zarządu OSP Łączki Jagiellońskie umowę podpisał prezes Witold Kołek (pierwszy w prawej)

W roku ubiegłym roku WFOŚiGW podpisał mowy z ponad 230 jednostkami OSP z Podkarpacia. W tym roku będzie ich blisko 500, a kwota jaką Fundusz przeznaczy na zakup sprzętu to prawie 7 mln zł.

Pieniądze na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu trafią między innymi do jednostki OSP w Szczepańcowej.

- Dzięki nim zakupimy 6 kolejnych zestawów ubrań specjalnych, w którym strażacy wyjeżdżają do działań ratowniczo-gaśniczych. W roku ubiegłym wyjeżdżaliśmy do 88 rożnego rodzaju zdarzeń. Jest to na pewno istne wsparcie. Na co dzień jesteśmy finansowani z budżetu samorządu gminnego. Otrzymujemy też dotację z budżetu państwa, gdyż funkcjonujemy w ramach KSRG. Jednak potrzeb jest potrzeb jest bardzo wiele i taka pomoc na pewno się przyda. Jesteśmy za nią wdzięczni - powiedział Kazimierz Gładysz z OSP w Szczepańcowej.

Adam Skiba i Kazimierz Gładysz
Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba i prezes OSP Szczepańcowa Kazimierz Gładysz

- Planujemy kupić ubranie chroniące przed szerszeniami i owadami, sprzęt ochrony dróg oddechowych, węże tłoczne i prądownice nowego typu. Średnio w ciągu roku nasza jednostka wyjeżdża do akcji około 50 razy. Sprzęt zużywa się, dla nas każde środki finansowe są bardzo ważne - dodał Jan Kindelski, prezes OSP w Iwoniczu-Zdroju.

Jan Kindelski
Jan Kindelski, prezes OSP Iwonicz-Zdrój

W powiecie krośnieńskim działa 95 jednostek OSP. Wnioski o dofinansowanie złożyło ponad 60, a zakwalifikowanych do dofinansowania zostało 36.

- Sprzęt, który jednostki OSP otrzymały sprzęt w ramach tego programu w roku ubiegłym, był użytkowany już w wielu działań ratowniczo-gaśniczych. Musimy się liczyć z tym, że takie anomalie pogodowe, jakie miały miejsce choćby latem tego roku będą się powtarzać w mniejszym lub większym stopniu i sprzęt, jaki mają do dyspozycji strażacy będzie mocno eksploatowany - stwierdził st. bryg. Mariusz Bieńczak, komendant miejski PSP w Krośnie.

pamiątkowe zdjęcie

Z powiatu krośnieńskiego dofinansowanie otrzymają jednostki OSP: Krosno - Białobrzegi, Łężany, Równe, Tylawa, Rymanów, Krosno - Polanka, Widacz, Dukla, Posada Jaśliska, Szczepańcowa, Niżna Łąka, Wrocanka, Rogi, Bratkówka, Dobieszyn, Lubatówka, Sieniawa, Pustyny, Bajdy, Rymanów - Posada Dolna, Lubatowa, Rymanów-Zdrój Łączki Jagiellońskie, Węglówka, Korczyna, Kobylany, Zręcin, Leśniówka, Milcza, Krosno - Turaszowka, Iwonicz-Zdrój, Krosno - Suchodół, Pietrusza Wola, Wróblik Szlachecki, Długie, Jaszczew.

Zobacz zdjęcia z podpisania umów: