Samorząd województwa rozdzielił dotacje dla zabytków na terenie Podkarpacia. Sprawdź, jakie zabytki dzięki tym środkom zostaną odnowione w Krośnie i powiecie krośnieńskim.
W 2020 r. samorząd województwa przeznaczył 4,1 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Działanie kierowane jest do kościelnych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, które są właścicielami bądź posiadaczami obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

- Z całego programu jesteśmy niezmiernie zadowoleni, bo wsparcie naszego regionu w zakresie poprawy infrastruktury zabytkowej i turystycznej jest bardzo ważne. Obiekty te są istotnymi punktami na mapie turystycznej Podkarpacia, są wśród nich miejsca pielgrzymkowe, gdzie przybywa dużo osób. Poprzez naszą działalność podnosimy atrakcyjność województwa podkarpackiego - powiedział wicemarszałek województwa Piotr Pilch.

Remont ogrodzenia wokół kościoła w Zręcinie
Remont ogrodzenia wokół kościoła w Zręcinie już trwa

W ramach naboru wpłynęły 253 wnioski. 190 z nich złożyły parafie, klasztory, zakony, zgromadzenia i inne kościelne osoby prawne, 33 wnioski złożyły jednostki samorządu terytorialnego, a 19 wpłynęło od organizacji pozarządowych. 11 złożyły osoby fizyczne. Dofinansowaniem objęto w sumie 104 wnioski.

W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich dofinansowaniem objęto zabytki ruchome i nieruchome. W znakomitej większości są to zabytki sakralne, których na Podkarpaciu jest najwięcej. Przy zabytkach nieruchomych udzielono dotacji m.in. na: restaurację pokryć dachowych, elewacji, fundamentów, izolacje przeciwwilgociowe, modernizacje instalacji elektrycznych i in. Przy zabytkach ruchomych z kolei planowane są prace przy odnowie zabytkowych ołtarzy, obrazów, feretronów, witraży, rzeźb i polichromii.

kościól w Polance
Kościół w krośnieńskiej dzielnicy Polanka

Wysokość dotacji, o którą mogli starać się wnioskodawcy: przy zabytku nieruchomym to kwota od 10 000 zł do 300 000 zł, natomiast przy zabytku ruchomym kwoty od 5 000 do 50 000.

Zabytki z Krosna i powiatu krośnieńskiego zakwalifikowane do dofinansowania:
- Kamienica przy ul. 3 Maja 1 w Dukli (elewacje, dach) - 20 tys. zł
- Parafia rzymskokatolicka w Zręcinie (kościół parafialny: ogrodzenie) - 100 tys. zł
- Parafia rzymskokatolicka Krosno - Polanka (kościół parafialny: wnętrze, malowidła, ołtarze boczne, ambona, boazeria) - 20 tys. zł
- Klasztor Kapucynów w Krośnie (zespół klasztorny: północno-zachodnia elewacja) - 50 tys. zł
- Parafia farna w Krośnie (kaplica św. Anny: witraże, sklepienia) - 30 tys. zł
- Parafia rzymskokatolicka w Jaśliskach (kościół parafialny: ołtarz Matki Bożej Różańcowej) - 20 tys. zł
- Klasztor oo. Bernardynów w Dukli (pomnik św. Jana z Dukli: rzeźba i cokół) - 10 tys. zł

~Piotr Dyzma

24-08-2020 21:12 7 25

Dotacje na zabytki od marszałka trafią do kieszeni jakiegoś kolesia.
Odpowiedz

~mały ptak

24-08-2020 20:37 5 25

A kto najbardziej atakuje EU, czy nie bebeficjenci
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.