Mieszkańcy Milczy cieszą się wyremontowaną drogą powiatową. Zakończył się drugi etap modernizacji współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwszy odcinek Wróblik Królewski - Ladzin został oficjalnie otwarty 25 czerwca br.

2 września zakończono II etap przebudowy w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej Milcza - Besko. Nowej nawierzchni doczekało się prawie 1,6 km drogi. Powstały też dwa przejścia dla pieszych, przebudowano pobocza, oczyszczono i wyprofilowano rowy przydrożne.

- Przebudowa tego odcinka jest niezwykle ważna przede wszystkim dla bezpieczeństwa mieszkańców Milczy. Teraz trzeba o tę drogę zadbać, by kierowcy stosowali się do tonażu, jaki może nią przejeżdżać. Mamy też chodnik do samego cmentarza. Mieszkańcy są zadowoleni, bo mogą już teraz bezpiecznie przejść ten fragment chodnikiem - podkreślił Mariusz Prajzner, sołtys Milczy.

Mariusz Prajzner
Mariusz Prajzner, sołtys Milczy

Obecnie można przejechać przez Ladzin i Wróblik Królewski oraz przez Milczę w kierunku Beska przebudowanymi odcinkami drogi powiatowej.

- Przy okazji powstała też niezbędna infrastruktura, zwiększająca bezpieczeństwo użytkowników, jak choćby chodniki, czy przejścia dla pieszych, zjazdy. Myślę, że przez kilka dobrych lat będziemy mieli na tych odcinkach spokój z remontami - powiedział starosta krośnieński Jan Pelczar.

Burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec dodał, że powiat krośnieński zrobił już wiele inwestycji drogowych w gminie Rymanów, a gmina w miarę swoich możliwości stara się też pomagać.

-Wspieramy finansowo wiedząc, że jest to dla naszych mieszkańców. Ze względu na obecną trudną sytuację, czyli pandemię i uszczuplone dochody, przekazaliśmy na tę drogę symboliczne 50 tys. zł. Mam nadzieję, że do drogi w Klimkówce dołożymy więcej - stwierdził burmistrz Wojciech Farbaniec.

Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec, burmistrz Rymanowa-Zdroju

Łączny koszt budowy dwóch odcinków to około 4,5 mln zł, w tym odcinka Wróblik Królewski - Ladzin prawie 2,1 mln zł a Milcza - Besko 2,4 mln zł. Starostwo Powiatowe w Krośnie pozyskało na ten cel 3,4 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Jak dodał starosta Jan Pelczar, kolejnym zadaniem realizowanym w gminie Rymanów jest droga powiatowa w Klimkówce w kierunku Iwonicza-Zdroju - II etap.

- Ponadto realizujemy przebudowę drogi z budową chodników w Żeglcach w gminie Chorkówka. Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie na trzy kolejne inwestycje: przebudowa drogi Iwla – Chyrowa z budową chodnika, odcinek Świerzowa Polska – Dobieszyn oraz odcinek w Miejscu Piastowym od ul. Dworskiej do Wrocanki skrzyżowania z przebudową kamiennego mostu - dodał starosta Jan Pelczar.

Poświęcenie drogi w Milczy
Drogę poświęcił proboszcz parafii Milcza ks. Józef Niezgoda

W oficjalnym otwarciu wziął udział między innymi poseł Piotr Babinetz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, władze gminy Rymanów z burmistrzem Wojciechem Farbańcem, Andrzej Zygar, prezes Rejonu Budowy Dróg i Mostów z Krosna - wykonawcy inwestycji. Wyremontowany odcinek drogi poświęcił proboszcz parafii Milcza ks. Józef Niezgoda.