W Iwoniczu ma być bezpieczniej. Wybudowano dwa nowe przejścia dla pieszych oraz przebudowano istniejące.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych było głównym celem inwestycji, jaką Starostwo Powiatowe w Krośnie zakończyło realizować na drodze powiatowej Iwonicz Wieś - Iwonicz-Zdrój.
Zakres inwestycji obejmował m.in. oznakowanie pionowe aktywnymi znakami D-6 oraz poziomymi liniami P-10 przy kościele, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy parkingu ze strefą oczekiwania pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i oznakowaniem pionowym, w tym aktywnymi znakami D-6, oznakowanie przejścia dla pieszych przy cmentarzu, oznakowanie pionowe zwykłe oraz poziome na tle czerwonym (piktogram), grubowarstwowymi masami termoplastycznymi, antypoślizgowymi oraz wykonanie odwodnienia dla pieszych.

Nowe przejścia dla pieszych

-Wyniesione przejścia zmuszają kierowców do wolniejszej jazdy. Dzięki temu pieszy ma dłuższy czas na przekroczenie jezdni, co zwiększa jego ochronę. Przejścia powstały w newralgicznych punktach Iwonicza, przy kościele i cmentarzu-podkreślił starosta krośnieński Jan Pelczar.