Zespół Orzekający nr 3 w Krośnie Wydziału Gier Podkarpackiego ZPN przedstawił zasady awansów i spadków w sezonie 2020/2021.
Z klasy "0" do IV ligi podkarpackiej awansuje drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie 1 miejsce w tabeli. Do klasy "A" spadną 4 drużyny, które po zakończeniu rozgrywek zajmą 4 ostatnie miejsca w tabeli: 17,18, 19, 20. Liczba drużyn spadających może być zwiększona o liczbę drużyn spadających z wyższej ligi. W sezonie 2021/2022 klasa "O" przejściowo liczyć będzie 18 drużyn.

Z klasy "A" do klasy "O" bezpośrednio awansuje z każdej grupy drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajmie w swojej grupie 1 miejsce - razem 3 drużyny.

Z klasy "A" do klasy "B" trzech grup klasy "A" spadnie 12 drużyn.

Z każdej klasy "A" spada po 4 drużyny, które zajęły w tabeli 4 ostatnie miejsca. W trzech grupach klasy "A" jest nierówna liczba drużyn i spadać będzie nierówna liczba drużyn. Przykładowo (w przypadku gdy z klasy "O" spadnie większa liczba drużyn niż 4) z 3 grup kl. A spadać będzie 13 lub 14 drużyn, to o spadku drużyn decydował będzie mniejszy przelicznik zdobytych punktów w przeliczeniu na jeden mecz. Liczba punktów liczona jest do drugiego miejsca po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematyki. W przypadku, gdy współczynnik przeliczeniowy będzie równy to o spadku drużyny zadecyduje różnica bramek między strzelonymi a straconymi, w następnie losowanie przeprowadzone w biurze z udziałem przedstawicieli zainteresowanych drużyn.
Liczba drużyn spadających z klasy "A" może być zwiększona o liczbę drużyn spadających z klasy "O".

Z klasy "B" do klasy "A" bezpośrednio awansują drużyny, które które po zakończeniu rozgrywek zajmą w swoich grupach 1 miejsce w tabeli – razem 6 drużyn.

W przypadku rezygnacji drużyny z awansu do klasy wyższej awansuje drużyna, która zajęła najwyższe miejsce nie objęte awansem w danej grupie. Gdy drużyna z najwyższego miejsca nie objętego awansem w danej grupie zrezygnuje z awansu, to z klasy wyższej spadać będzie 1 drużyna mniej.

W przypadku, gdy drużyna awansująca nie otrzyma licencji na grę w klasie wyższej, to może awansować drużyna z najwyższego miejsca nie objętego awansem z danej grupy po otrzymaniu licencji na grę w wyższej klasie. Gdy drużyna z najwyższego miejsca nie objętego awansem z danej grupy nie otrzyma licencji to z klasy wyższej spadać będzie 1 drużyna mniej.