Ponad ćwierć wieku temu mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Pustyn zdecydowali się na odłączenie od gminy Korczyna. Chcieli sami decydować o tym, co się dzieje w ich miejscowościach.
O potrzebie utworzenia gminy Krościenko Wyżne zaczęto głośno mówić na początku lat 90. ubiegłego stulecia po przemianach ustrojowych w naszym kraju.

Ambicje Krościenka Wyżnego

Nie wzięto wówczas pod uwagę ambicji mieszkańców Krościenka Wyżnego i miejscowość nadal pozostawiono w gminie Korczyna.
W 1993 r. Rada Sołecka z sołtysem Tomaszem Fejklem i przewodniczącym Rady Gminy Korczyna Zenonem Lenartem wyszła z inicjatywą utworzenia gminy Krościenko Wyżne. Wniosek zyskał poparcie całej rady Gminy Korczyna oraz ówczesnego wójta Stanisława Romana. Powołany został zespół koordynujący, w skład którego weszli: Zenon Lenart (przewodniczący) oraz Tomasz Fejkiel, Adam Findysz, Adam Buczyński, a także Jan Omachel z Pustyn. Na początku zakładano, że nowa gmina obejmie swym zasięgiem także Iskrzynię, Zalesie i Kolonię Haczów. Jednak Rada Ministrów zdecydowała inaczej.

Medal odbiera Zenon Lenart, pierwszy wójt gminy Krościenko Wyżne
Medal odbiera Zenon Lenart, pierwszy wójt gminy Krościenko Wyżne

Nowa gmina i pierwsze władze

Z dniem 1 stycznia 1995 r. powołana została do życia gmina Krościenko Wyżne z miejscowościami Krościenko Wyżne, Pustyny i przysiółkiem Łążek wyłączonym z gminy Korczyna.
Pierwsze wybory do Rady Gminy odbyły się 5 marca 1995 r. Wybrano 14 radnych z Krościenka Wyżnego i 4 z Pustyn. Na czele rady stanął Kazimierz Zygarowicz, a wiceprzewodniczącym został Zdzisław Omachel. Pierwszym wójtem został Zenon Lenart, a w zarządzie gminy znaleźli się także Tomasza Fejkiel, Zbigniew Filar i Jana Omachel. W 1998 r. Zenona Lenarta na stanowisku wójta zastąpił Jan Kuźnar, który tę funkcję sprawował do początku 2010 r. W latach 2010-2018 wójtem był Jan Omachel, a od roku 2018 jest nim Mateusz Liput.

Jest za co dziękować

Obchody 25-lecia Gminy Krościenko Wyżne rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Krościenku Wyżnym, którą koncelebrowali proboszcz parafii Pustyny, ks. Tadeusz Osiński oraz ks. Wiesław Kałamarz, proboszcz z Krościenka Wyżnego.

- Dziękujemy za wszystkich, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, czasie często niełatwym, pracowali na rzecz naszej gminy. A dzisiaj jest na pewno za co dziękować. Dobro ludzi, które zostało przez te 25 lat wytworzone jest ogromnym darem - powiedział w homilii ks. Wiesław Kałamarz.

Uhonorowani Medalem 25-lecia Gminy Krościenko Wyżne
Uhonorowani "Medalem 25-lecia Gminy Krościenko Wyżne"

Cierpliwi i wyrozumiali ludzie

Druga część uroczystości odbyła się w sali domu ludowego w Krościenku Wyżnym. Wójt gminy Mateusz Liput podkreślił, że Gmina Krościenko Wyżne to przede wszystkim mieszkańcy tworzący wspólnotę.

- Dobrzy i pracowici ludzie, na których zawsze można liczyć, cierpliwi wyrozumiali obywatele. W tym momencie chciałbym przywołać słowa Jana Pawła II, który stwierdził, że "siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządowców, tak, aby dla wszystkich domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany". Dziękuje z serca osobom, które przez ostatnie 25 lat i wcześniej pracowały na rzecz lokalnej społeczności - powiedział wójt Mateusz Liput.

Dodał też, że w 1995 r. oprócz powstania Gminy Krościenko Wyżne, w kraju miały miejsce także inne ważne wydarzenia, jak między innymi: denominacja złotego, uruchomienie pierwszego w Polsce portalu internetowego, lotnisko w Balicach otrzymało imię Jana Pawła II, Edyta Górniak wydała album "Dotyk".

- A ja przygotowywałem się do pójścia do zerówki... - dodał wójt.

Goście spotkania jubileuszowego otrzymali pamiątkowe grawertony
Goście spotkania jubileuszowego otrzymali pamiątkowe grawertony

15-krotny przyrost

Historię powstania gminy oraz jej działalność po dzień dzisiejszy przedstawił zastępca wójta Jan Omachel. Gminę obecnie zamieszkuje 5625 osób, z czego 4487 w Krościenku Wyżnym i 1138 osób w Pustynach. Na 1 km kwadratowy przypada 345 mieszkańców, co niemal dwukrotnie przekracza średnią krajową.

- W pierwszym roku działalności budżet gminy wynosił po stronie dochodów 1,57 mln zł. Dla porównania budżet w 2019 r. to dochody w kwocie 23,42 mln zł. W ciągu 25 lat nastąpił prawie piętnastokrotny przyrost środków budżetowych. Dzisiaj przed naszą gminą stoją nowe wyzwania i nowe zadania do wykonania. Wierzę, że zapał i entuzjazm, który towarzyszył nam do tej pory nie osłabnie i kolejne lata będą latami wspólnego konsekwentnego działania - powiedział Jan Omachel.

Wójt Mateusz Liput i zastępca Jan Omachel z burmistrz Jedlicza Jolantą Urbanik
Wójt Mateusz Liput i zastępca Jan Omachel z burmistrz Jedlicza Jolantą Urbanik

Medale i odznaczenia

Obchody jubileuszowe były też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowany został wójt Mateusz Liput. Medal złoty „Za długoletnią służbę” otrzymali: Mariusz Gałuszka, Witold Frydrych i Halina Frydrych, a medal srebrny: Maria Omachel-Szul i Justyna Kiszka.

Wójt Mateusz Liput i przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne Krzysztof Podkul uhonorowali medalami 25-lecia Gminy Krościenko Wyżne 25 osób, instytucji, stowarzyszeń. W gronie tym znaleźli się: Kazimierz Zygarowicz, Antoni Dębiec, Paweł Lorens, Zenon Lenart, Jan Kuźnar, Jan Omachel, Adam Findysz, Adam Buczyński, Dariusz Sobieraj, Zdzisław Omachel, Marek Aftanas, Lucyna Liput, Sołectwo Krościenko Wyżne (sołtys Bolesław Pudłowski), Sołectwo Pustyny (sołtys Stanisław Ziomek), parafia Krościenko Wyżne (ks. Wiesław Kałamarz), parafia Pustyny (ks. Tadeusz Osiński), Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina” (Stanisław Wierdak), OSP Krościenko Wyżne (Andrzej Glazar), OSP Pustyny (Robert Zygarowicz), KGW Krościenko Wyżne (Maria Nowak), KGW Pustyny (Małgorzata Bystrańska), Gminna Orkiestra Dęta w Krościenku Wyżnym (Maciej Filar), kapela ludowa „Krościeniacy” (Marek Filar), Klub Seniora w Krościenku Wyżnym (Elżbieta Dryka), LKS Wisłok Krościenko Wyżne (Rafał Przymusiński), Orzeł Pustyny (Krystian Krzyżanowski). Nie wszyscy uhonorowani odebrali medale podczas uroczystości.

Kapela Krościeniacy
Uroczystość uświetniła kapela "Krościeniacy"

Goście uroczystości

Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w jubileuszu gminy znaleźli się: poseł Piotr Uruski; posłankę Joannę Frydrych reprezentowała Katarzyna Jansa; europosła Bogdana Rzońcę – Jerzy F. Adamski; dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, radna Sejmiku Joanna Brill, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, prezydent Krosna Piotr Przytocki, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu krośnieńskiego, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, komendant miejski policji w Krośnie insp. Leszek Buryła, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" Lucjan Fejkiel, władze PGNiG Technologie w Krośnie reprezentowała Magdalena Kopacz.

Wójt Mateusz Liput z samorządowcami z powiatu krośnieńskiego
Wójt Mateusz Liput z samorządowcami z powiatu krośnieńskiego

Podczas spotkania koncertowała kapela ludowa "Krościeniacy", a z recitalem wystąpiła Monika Glazar z Krościenka Wyżnego, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jubileuszu: