Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie poszukuje wolontariuszy, którzy mogliby podjąć pracą w DPS-ach na terenie miasta.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie poszukuje osób dorosłych - wolontariuszy, które podejmą się pracy w domach pomocy społecznej na terenie Krosna, w sytuacji, gdyby doszło do braku dostatecznej ilości personelu opiekuńczego spowodowanego działaniem wirusa SARS – CoV-2.

Osoby chętne proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, tel. 13 432 04 59, e-mail: poczta@moprkrosno.pl; Domem Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, tel: 13 436 73 99, e-mail: dpskrosno@wp.pl; Domem Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, tel: 13 432 19 10, e-mail: dps2krosno@wp.pl.