Szkoła Podstawowa w Rogach nosi imię Kazimierza Wielkiego. Uroczystości nadania imienia połączone z poświęceniem sztandaru odbyły się 14 października.
Uroczystości rozpoczęły się eucharystią w kościele parafialnym w Rogach. Podczas Eucharystii dokonano poświęcenia sztandaru szkoły.Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Rogach, gdzie młodzież szkolna zaprezentowała również część artystyczną. W części oficjalnej miało miejsce odczytanie aktu nadania imienia szkole oraz przekazanie sztandaru. Poświęcono również tablicę pamiątkową, która wkrótce zawiśnie na murach szkoły.