Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to dni zadumy i wspominania zmarłych, którzy od nas odeszli.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydarzyło się wiele wesołych rzeczy, ale niestety również też smutnych. Odeszło od nas wiele znanych osób nauki, kultury, sportu, kościoła, które zmarły w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ks. Wiesław Słotwiński
Ks. Kan Wiesław Słotwiński

ks. kan. Wiesław Słotwiński - zmarł 4 listopada, proboszcz parafii w Króliku Polskim, v-ce dziekan dekanatu rymanowskiego. Urodził się 1961 r. w Dziewięcierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Pracował między innymi jako wikariusz w Krośnie pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli (1990-1995) i w Sanoku pw. Chrystusa Króla (1996-2001). W 2001 r. został mianowany proboszczem w Króliku Polskim, gdzie pracował aż do śmierci. Ks. Słotwiński był miłośnikiem astronomii, wiceprezesem krośnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Bronisław Niżnik
Bronisław Niżnik

Bronisław Niżnik - zmarł 8 listopada. Całą swoją ponad 16-letnią karierę piłkarską spędził w Karpatach Krosno, rozgrywając w ich barwach ponad 500 spotkań. Później był trenerem m.in. Karpat Krosno, z którymi zdobył awans do II ligi w sezonie 1986/88, Czarnych Jasło, Błękitnych Jasienica Rosielna, LKS Haczów, Piasta Miejsce Piastowe, Wisłoka Krościenko Wyżne, Jasiołki Świerzowa Polska, Przełęczy Dukla i Krośnianki Krosno.

Stanisław Kubal - zmarł 25 listopada w wieku 52 lat, był wieloletnim prezesem i działaczem Partyzanta Targowiska.

S. Emma Glica
S. Emma Glica

s. Emma Glica - zmarła 24 grudnia w wieku 82 lat, w pięćdziesiątym siódmym roku profesji zakonnej, siostra Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Była wieloletnią zakrystianką krośnieńskiej fary.

ks. kan. Józef Fejdasz zmarł 30 grudnia w wieku 88 lat. Pracował jako wikariusz w Majdanie Królewskim, Rzeszowie (Fara) i Racławicach. Był proboszczem w Przędzelu i Wietrznie w gninie Dukla (1975-2001). Od 2002 r. mieszkał w Domu Księży Emerytów EMAUS w Korczynie. W latach 1981-1984 pełnił funkcję dziekana dukielskiego. Odznaczony przywilejem Expositorium Canonicale.

Marlena Makiel-Hędrzak
Marlena Makiel-Hędrzak

Marlena Makiel-Hędrzak - zmarła 31 grudnia. Urodzona w Krośnie, od 1996 r. pracowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Ukończyła PLSP im. Tadeusza Brzozowskiego w Miejscu Piastowym. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Zajmowała się również działalnością artystyczną: rysunkiem, malarstwem i grafiką. Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych, brała też udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W jej dorobku są opracowania graficzne do wielu książek. Spod jej ręki wyszedł tomik poezji „Linia” (Kraków 2000), jak również wiele tekstów o sztuce, publikowanych w katalogach wystaw i pismach naukowych.

Mieczysław Boczar
Mieczysław Boczar

Mieczysław Boczar - zmarł w styczniu wieku 82 lat. Pełnił funkcję dyrektora krośnieńskiej "Naftówki" w latach 1983- 1990. Szkoła nosiła wówczas nazwę Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Mieczysław Boczar w latach 1981-1983 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

Stanisław Olbrycht
Stanisław Olbrycht

Stanisław Olbrycht - zmarł 19 marca w wieku 74 lat. W latach 1988- 1998 był Sekretarzem Miasta Krosna, od 2000 do 2005 r. Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Krośnie. Był też prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Krośnie.

Ks. Infułat Julian Pudło
Ks. Infułat Julian Pudło

ks. infułat Julian Pudło - zmarł 27 marca, w wieku 94 lat. Urodził się w Korczynie w 1926 r. W 1939 r. zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Egzamin dojrzałości zdał w 1948 r. Od 1953 r. pełnił posługę duszpasterską w Brzozowie. Najpierw jako wikariusz i katecheta, a w latach 1967-2001 proboszcz parafii i pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

Ks. Krzysztof Pastuszak
Ks. Krzysztof Pastuszak

ks. Krzysztof Pastuszak - zmarł 20 kwietnia. Urodził się w 1936 r. w Jędruszkowcach koło Sanoka. Przez wiele lat pracował na misjach. Najpierw w Kamerunie, a w 1983 r. rozpoczął działalność duszpasterską w Belgii. Do 1989 r. był proboszczem parafi i LoupoigneLoncee-Fonteny, później został proboszczem w Ohain i pracował w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego. Od 2015 roku, już jako emeryt, służył pomocą duszpasterską w parafii i Świętego Marcina w Krościenku Wyżnym.

Zbigniew Jaskulski
Zbigniew Jaskulski

Zbigniew Jaskulski - zmarł 24 czerwca w wieku 66 lat, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Polanka w Krośnie. Działał też aktywnie w Oddziale Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Krośnie. Był jego wiceprezesem. Podczas obchodów XXXV-lecia reaktywowania ruchu numizmatycznego w Krośnie, które odbyły się 9 listopada 2019 r. uhonorowany został Dyplomem Honorowym Polskiego Związku Numizmatycznego.

Antoni Tełewiak
Antoni Tełewiak

Antoni Tełewiak - zmarł 22 lipca, po długiej i ciężkiej chorobie, nauczyciel szkół muzycznych między innymi w Krośnie, Rymanowie i Jaśle. Znakomity muzyk, akompaniator. Antoni Tełewiak był absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Krośnie w klasie fortepianu i akordeonu. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz współpracował z teatrem „Stu” Krzysztofa Jasińskiego. Był cenionym i lubianym pedagogiem, wychowawcą wielu absolwentów szkół, w tym laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.

Tadeusz Szydło
Tadeusz Szydło

Tadeusz Szydło - zmarł 18 sierpnia, miał 74 lata. W latach 50. ubiegłego stulecia był żużlowcem Karpat Krosno. Na przełomie lat 80. i 90. pomagał w reaktywacji krośnieńskiego żużla. Był klubowym działaczem, a następnie trenerem KKŻ-u i ŻKS-u Krosno. W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą.

Tadeusz Rymarz
Tadeusz Rymarz

Tadeusz Rymarz - zmarł w wieku 71 lat, były dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie w latach 1983-1999. W czasie jego kadencji została powołana do życia Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna, a później także Liceum Muzyczne. Był pomysłodawcą i współorganizatorem festiwali pod nazwą Krośnieńska Wiosna Muzyczna i Krośnieńska Jesień Muzyczna. Wychował ogromną liczbę absolwentów, z których wielu do dziś jest zawodowymi muzykami oraz propagatorami kultury muzycznej w swoich środowiskach.

Adam Kolendowski zmarł 17 września w wieku 73 lat. Był między innymi adwokatem, a także krośnieńskim społecznikiem i wieloletnim prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie. Działał też w Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, angażując się między innymi w organizację Górskich Zawodów Balonowych.

Ks. Kan. Władysław Stanek
Ks. Kan. Władysław Stanek

ks. kan. Władysław Stanek - zmarł 15 października w wieku 88 lat, emerytowany proboszcz parafii i pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kopytowej. Urodził się w 1932 r,. w Pstrągowej. Pracował jako wikariusz w parafiach: Dębowiec (1958-1961), Grębów (1961-1962), Błażowa (1962- 1964), Bircza (1964-1965) i Sanok fara (1965-1966). Był rektorem kościoła w Dąbrówkach (1966-1976) oraz proboszczem w parafiach Handzlówka (1976-1984) i Kopytowa (1984-2002). Od 2002 roku przebywał jako emeryt w Kopytowej.

ks. Marek Siedlecki
ks. Marek Siedlecki

ks. Marek Siedlecki zmarł 27 października. Urodził się 24 października 1957 r. w Krzemiennej. Po studiach teologicznych w przemyskim seminarium, przerwanych powołaniem do wojska 1976-1978, 29 czerwca 1983 r. w Katedrze w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej. Był wikariuszem parafii Gogołów (1983-1985), Bączal Dolny (1985-1987), Kobylany w gminie Chorkówka (1987-1991) i Tyrawa Wołoska (1991-1993). 1 września 1993 roku został mianowany proboszczem parafii Wańkowa. Funkcję tę pełnił do roku 2016, kiedy to został mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Rogach.

Sylwetki zmarłych przypomniane zostały w pierwszym numerze dwutygodnika "terazKrosno.pl Extra!", który ukazał się 29 października.