Z powodu panującej sytuacji epidemicznej doroczna zbiórka na Jadłodajnię Brata Alberta nie może się odbywać w tradycyjnej formie. Jak można pomóc?
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie prosi w tym roku o przekazywanie datków na Jadłodajnię Brata Alberta w formie bezpośrednich wpłat na konto.

Wpłaty można kierować na rachunek bankowy: PKO BP O/Krosno 40 1020 2964 0000 6302 0039 6408. W tytule przelewu trzeba wpisać: Doroczna zbiórka na Jadłodajnię Brata Alberta w Krośnie

Koło posiada osobowość prawną - nr KRS 0000 717 128 i jest organizacją pożytku publicznego.

Towarzystwa mieści się przy ul. Wojska Polskiego 26. Funkcjonuje tu jadłodajnia dla ubogich oraz 15 miejsc dla mężczyzn.