Kolejne wyróżnienie dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Działania PSONI Koło w Krośnie w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną zostały docenione i wyróżnione Certyfikatem „Pracodawca z sercem”.

Miejsca pracy dla niepełnosprawnych


– Utworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną było dla PSONI Koło w Krośnie zadaniem priorytetowym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy są podwójnie marginalizowane, również z powodu rodzaju posiadanej niepełnosprawności. Kilkuletnie wysiłki zaowocowały utworzeniem w roku 2014 dwóch zakładów aktywności zawodowej, co pozwoliło stworzyć miejsca pracy dla 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, głównie absolwentów prowadzonego przez Koło Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie. W roku 2019 zwiększono liczbę miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością o 29. Aktualnie w krośnieńskich zakładach aktywności zawodowej zatrudnionych jest 89 osób z niepełnosprawnościami – tłumaczy Anna Lorens z PSONI Koło w Krośnie.

Aktywizacja zawodowa


Utworzenie miejsc pracy dla osób najbardziej zagrożonych dostępem do zatrudnienia i utrzymaniem się w nim pozwoliło na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla absolwentów WTZ, którym nie udało się podjąć zatrudnienia na otwartym rynku pracy, była to i nadal jest jedyna możliwość aktywizacji zawodowej. Prowadzona działalność obejmuje : dwie pralnie wodne, dział porządkowo-gospodarczy, catering, kawiarnię, cukiernię, produkcję podpałek ekologicznych oraz konfekcjonowanie.

Usługi


– Świadczymy usługi dla urzędów miast, szkół, przedszkoli, sanatoriów, środowiska lokalnego (utrzymanie czystości na terenie miasta, usługi gastronomiczne). Usługi ZAZ zdobyły w 2019 r. zaszczytne wyróżnienie – Zakup prospołeczny oraz Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej. Na ten sukces pracowała cała kadra tj. zarówno kadra obsługowa ZAZ (trenerzy pracy, psycholog), jak i osoby z niepełnosprawnością– dodaje Anna Lorens.

Mogą i chcą pracować


Sześć lat funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej namacalnie pokazało, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą i chcą pracować, wystarczy tylko stworzyć im odpowiednie warunki do tej formy aktywności, dobrać stanowisko pracy do umiejętności i możliwości danej osoby. Pracownicy z niepełnosprawnością mimo wielu ograniczeń wynikających z posiadanej niepełnosprawności są bardzo odpowiedzialnymi pracownikami, dokładnymi w wykonywanych zadaniach.

– To pozwala nam nie tylko rozwijać działalność, ale i być konkurencyjnym dla innych podmiotów. Również środowisko lokalne postrzega inaczej osoby z niepełnosprawnością intelektualną – jako osoby przydatne społecznie, których usługi są wartościowe, dobre jakościowo, rzetelne – podkreśla Anna Lorens.