Klub HDK PCK działający przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie apelują o oddawanie krwi.
Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym.

Pilnie potrzebne są wszystkie grupy krwi. Krew można oddać w krośnieńskim terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdujących przy ul. Korczyńskiej 57 (budynek szpitala). Rejestracja dawców odbywa się w godz. od 7 do 12 a oddział czynny jest w godz. od 7 do 14:35. Kontaktowy nr telefonu: 13 420 10 50, rejestracja on-line: www.rckk.rzeszow.pl/rejestracja-dawcy.

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Podczas zbiórki krwi zastosowane zostaną szczególne środki bezpieczeństwa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje także osocza od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Kontakt z RCKiR: 17 867 20 33.