W szpitalu w Krośnie zainstalowane zostaną nowe urządzenia do przeprowadzania testów na obecność COVID-19. Zdecydowała o tym wojewoda podkarpacki. Ile będzie można wykonać testów dziennie?
Do tej pory Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie dysponuje sprzętem do badania genetycznego, tzw. PCR. Został on zakupiony ze środków województwa podkarpackiego, w momencie, gdy nastąpiło nasilenie pandemii. Jednak wydajność tych urządzeń nie jest duża. Pozwala ona na wykonywanie jedynie 16 wymazów na dobę i obsługę jedynie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i oddziału wewnętrznego, a na wynik trzeba czekać nawet 2-3 dni.

W niedługim czasie sytuacja diametralnie się zmieni. Wojewoda podkarpacki zdecydowała o zakupie do szpitala w Krośnie ze środków budżetu państwa dwóch nowych urządzeń.

- W ciągu doby będziemy mogli przebadać około 1000 próbek. Są to urządzenia o dużej wydajności, cechują się bardzo dużą wykrywalnością, powyżej 90 procent. Sama próbka analizowana jest półtorej godziny, a wynik będzie znany już po około 3 godzinach od momentu pobrania próbki - informuje Piotr Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Urządzenie w pierwszej kolejności ma obsługiwać mieszkańców Krosna, powiatu krośnieńskiego i południowej części Podkarpacia, a w razie potrzeby będą mogli korzystać z niego mieszkańcy innych rejonów naszego województwa.

Jak dodaje dyrektor Piotr Czerwiński, laboratorium zacznie działać 1 grudnia. Trwa przygotowanie pomieszczeń do zainstalowania urządzeń, które zostały już zakupione.

W krośnieńskim szpitalu wykonywane będą badania zlecone przez szpital, z punktu "drive-thru", gdzie pobierane są wymazy na obecność SARS-CoV-2. Będzie też można zrobić badania prywatnie.

Kiedy startowano z "drive-thru" przy szpitalu w Krośnie, dziennie pobieranych było 20-30 próbek. W okresie przesilenia, kiedy tworzyły się kolejki, liczba podskoczyła nawet do 120-150. Obecnie pobiera się 40-50 próbek dziennie.